Gospa Karmelska ili Škapularska – što je škapular?

Škapular predstavlja nastojanje da se nasljeduje Isusa Krista poput Marije, savršene učenice Kristove. Pučka pobožnost Gospi Karmelskoj nastala je na temelju viđenja sv. Šimuna Stocka, trećega po redu generala karmelićanskog reda. Šimunu se ukazala Blažena Djevica Marija. Tom prigodom dala mu je škapular i obećanje da će svatko tko ga bude nosio i s njime umre biti pošteđen muka u paklu.

Škapular je dio gornje odjeće što ju nose redovnici: benediktinci, cisterciti, premonstrati i karmelićani. Simbolički škapular, načinjen od komadića platna, nosi i pobožni puk, kao znak sudjelovanja u povlasticama i zaslugama pojedinoga reda. Najpoznatiji od tih škapulara jest karmelski kojega nose kao zalog zaštite Majke Božje. “Subotnju povlasticu” potvrdio je papa Ivan XXII. 1322. Gospa je obećala da će nositelje njezina škapulara, koji budu savjesno izvršavali obveze koje proistječu iz prihvaćanja škapulara, prve subote nakon smrti izbaviti iz čistilišta.

Škapular – marijanski znak

Predstavlja nastojanje da se nasljeduje Isusa Krista poput Marije, savršene učenice Kristove. Marija nas uči:

– da živimo otvoreni Božjim planovima kako nam se očituje u

svakodnevnom životu (usp. Lk 1, 26-38)
– da slušamo i razmatramo Božju riječ kroz molitvu i život (usp. Lk 2,51)
– da budemo blizi i solidarni našim bližnjim u potrebi (usp. Lk 1, 39-45)
– da budemo ustrajni u molitvi i u zajedništvu s braćom i sestrama

Uvodi u karmelsko zajedništvo, u zajednicu redovnika i redovnica prisutnih u Crkvi više od osam stoljeća i obvezuje živjeti ideal ove obitelji: intimno prijateljstvo s Bogom po molitvi. Upućuje na primjer karmelskih svetaca i svetica s kojima se uspostavlja obiteljski vez braće i sestara.

Škapular

– nije amajlija: predmet čudotvorne zaštite
– nije jamac automatskog spasenja
– nije oslobođenje od zahtjeva kršćanskog življenja

Škapular je znak našeg nastojanja da nasljedujemo Isusa poput Marije.
On je znak koji nas uvodi u zajedništvo karmelske obitelji i znak Marijine zaštite, koji hrani našu nadu u susret s Gospodinom u životu vječnom.

Praktične odredbe

Škapular se oblači jednom zauvijek, i to u prisutnosti redovnika karmelićanina ili druge ovlaštene osobe. Škapular se može zamijeniti medaljom, koja s jedne strane prikazuje sliku Srca Isusova, a s druge sliku Gospe Karmelske. Takvu medalju pri zamjeni treba blagosloviti. Škapular je znak za autentične kršćane koji nastoje živjeti Evanđelje, koji primaju sakramente i na poseban način štuju Presvetu Djevicu (moliti barem 3 Zdravo Marije dnevno).