Isus – istinski trs života vječnoga – meditacija

“Ja sam pravi trs… vi ste loze.” Zorna slika odnosa između Isusa i njegovih učenika! Isus Krist je korijen, trs mog bića. On je izvor samog života, izvor svih zdravih životnih sokova, izvor sve moje plodnosti. Ja trebam izrasti iz njega kao što loza izrasta iz trsa, da bi moj život bio plodan. Za sve što imam i što jesam trebam zahvaliti Njemu. Kolika sam povezan s Kristom u svojim mislima, osjećajima, odlukama, planovima?

“Otac je moj vinogradar… lozu koja ne donosi rod siječe… a svaku koja donosi rod, čisti, da više roda donese… „ Bez povezanosti s Njim ja dakle nemam nikakve šanse. Beskoristan sam i odbačen. Ako sam koristan, Otac me odgaja da budem još korisniji, da se neprestano usavršavam. Sve što se zbiva u životu, sve što na bilo koji način utječe na mene ide za tim da budem plodniji, korisniji. Prihvaćam li ovo neprestano usavršavanje? Nije li Moje oklijevanje da se predam Gospodinu, izraz moje nevjere, sebičnosti, traženja smisla u sebi, a ne u Bogu?

«Ostanite u meni, i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni! Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa.» Intenzivno me poziva da budem jedno s njim da bi tako donio rod. I ponavlja mi da nema roda bez moje povezanosti s njim. Moj život bez Isusa je prema tome jalov i besmislen. Ova tema Isusovih upozorenja vrlo je česta: bez mene ništa – sa mnom sve! Zar ne činim puno toga bez njega, pače, protiv njega? Za Isusa je nešto samo ono što ostvaruje čovjeka, što je dobro, što ostaje vječno. Osjećaj plodnosti i vrijednosti života proizlazi iz moje povezanosti s Kristom. Osjećaj besplodnosti i nevrijednosti proizlazi iz moje udaljenosti od Krista. Isus me sada poziva da mu se povjerim, predam, sjedinim s njim. Što ću konkretno učiniti?

«Ako tko ne ostane u meni, izbačen je kao loza i osušio se.» Biti izvan njega znači ne ostvariti se, biti jalov, izgubljen. Isus me ne želi ostaviti u lažnim, meni tako simpatičnim, iluzijama da ja nešto bez Njega mogu, da ja nešto bez Njega jesam. Sjetit ću se Isusovih izjava: «Uistinu bez mene ne možete učiniti ništa!» i «Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće».

Kako te Isusove riječi odzvanjaju u mojim ušima? U mom srcu? «Ako ostanete u meni, i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam.” Doživljaj praznine me upozorava da nisam povezan s Bogom. Poziva me da se povežem s njim: po molitvi, dobrim djelima, prihvaćanju stvarnosti, patnje, drugih ljudi. Doživljaj punine ostvarujem u sjedinjenju s Njim. Znači da vrijednost svakog mog čina toliko vrijedi koliko je učinjen u Kristu. Moja riječ, moja misao, moje djelo toliko vrijedi koliko je usklađeno s Kristovom Riječju, s Kristovom misli, s Kristovim djelom spasenja. Iz ove moje povezanosti s Kristom dozrijevaju dobri plodovi koje Isus od mene očekuje. «Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici.»

fra Slavko Pavin

***

„Bog je onaj koji dolazi čovjeku, čovjek je onaj koji prilazi Bogu. Smisao čovjekova života jest da se preda Bogu, da ostvari jedinstvo s njim već ovdje na zemlji da bi bio s Bogom kroza svu vječnost.“