ISUS PROSLAVLJEN I BOGU UZVIŠEN

Čitanja: Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Heb 5,7-9; Iv 12,20-33

Isusov život može se jednostavno opisati dvjema riječima: Pro vobis!  Za vas! Za tebe! U izvješću ustanove, u liturgijskim molitvama svete mise čujemo njegove riječi: “Ovo je tijelo moje koje će se za vas predati – ovo je krv moja koja će se za vas i za sve proliti.” Isus se predao za ljude sve do strašne smrti na križu.

Isus dalje kaže: “Gdje sam ja, ondje će biti i moj sluga.” Kršćani su ovu riječ konačno učinili istinitom kroz mučeništvo, čak i danas. Mučeništvo se od nas ne traži. Ipak, korak po korak, možemo krenuti putem služenja ljubavi, tamo gdje drugi trebaju našu pomoć.

Tri sinoptička evanđelja, Matej, Marko i Luka opisuju Isusovu smrt na križu i njegovu pobjedu smrti kao događaje koji su se zbili jedan za drugim. Evanđelje po Ivanu, s druge strane, prepoznaje Isusovu smrt na križu kao njegovu proslavu, njegovo uzvišenje u njegovu poniženju i njegov život u njegovoj smrti. Nakon izvješća o ustanovi u euharistiji izjavljujemo svoju vjeru: “Tajnu vjere: Tvoju smrt Gospodine naviještamo,  tvoje uskrsnuće slavimo i tvoj slavni dolazak iščekujemo!”

Riječi koje evanđelist pripisuje Isusu i njegovu Ocu, svjedočanstva su vjere. Žele nam reći kako je Isusa proslavio njegov Otac. “Sada je moja duša potresena” – ove riječi podsjećaju na ono što se dogodilo u Getsemaniju. “Što da kažem: Oče, spasi me od ovoga časa? Ali zato sam došao u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje!” Glas njegova Oca to potvrđuje: “Već sam ga proslavio i opet ću ga proslaviti.”

Ljudi koji su stajali i čuli ovo mislili su da je grmjelo ili da mu se anđeo obratio. Čak i ako nisu čuli glas akustički, ipak je bio namijenjen njima. Trebali bi shvatiti da će ovaj svijet biti osuđen i da će vladar ovoga svijeta biti svrgnut. Ono što za jedne znači Isusov neuspjeh, njegov kraj, za druge je pobjeda života nad smrću, sud nad Božjim protivnikom. Želimo biti među onima koji vjeruju u Isusa raspetoga, a u isto vrijeme od Boga proslavljenog i uzvišenog.

“Kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.” Evanđelist dodaje: Ovo je rekao da naznači način na koji će umrijeti. “Kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi.” To je bio odgovor onim Grcima koji su htjeli vidjeti Isusa. To je i odgovor nama i svim ljudima koji traže Boga, za koje se nadamo da će jednog dana sresti Isusa.