Isus – svjetlo u tami svijeta

Svjetlo je jače od tame. Svjetlo ima silnu snagu u sebi. Kažu da se obično upaljeno drvce šibice u tamnoj noći kad je čist zrak vidi na udaljenosti od 50 kilometara. Svjetlo je po svojoj naravi jače od tame. Zato se najbolja i najuspješnija borba protiv tame sastoji u tome da se jednostavno upali svjetlo koje će rastjerati tamu. Na globalnoj razini postoji Svjetlo koje je rastjeralo tamu koja je obavijala Zemlju i sve ljude kroz čitavu povijest ljudskog roda. To Svjetlo je Isus Krist.

Starozavjetni Zaharija, otac sv. Ivana Krstitelja, prosvijetljen Duhom Svetim, izrekao je istinu da će nas, darom premilosrdnog srca Boga našega, pohoditi „Mlado Sunce s visine da obasja one što sjede u tmini i sjeni smrtnoj“ (Lk 1, 78). To što je Zaharija, još prije Isusova rođenja navijestio, stvarno se kasnije ispunilo.

Sam Isus za sebe reče: „Ja sam svjetlost svijeta; tko ide za mnom, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlost života“ (Iv 8, 12).

U ovoj našoj povijesti bilo je puno velikana, stvarnih ili umišljenih veličina, izvanredno sposobnih ličnosti koje su obilježile povijest i vrijeme u kojem su djelovale. Međutim, svi ti velikani, ne znam kako bili sveti i genijalni, ipak su samo ljudi ranjeni grijehom i nemoćni da spase sebe i druge. Nitko od njih nije mogao za sebe reći da je svjetlo svijeta i da može spasiti i otkupiti čovjeka. Jedini koji je to mogao s pravom reći bio je Isus Krist, Bog koji je postao čovjekom da čovjeka otkupi, prosvijetli, spasi i uvede u Kraljevstvo Božje. Jedini je Isus ono, nama potrebno, Svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka, svjetlost na prosvjetljenje naroda. Tko bude išao za njim imat će svjetlo života i neće hodati u tami. Tko povjeruje Isusu Kristu biva prosvijetljen njegovim svjetlom i lako pronalazi put koji vodi u život vječni.

Biti prosvijetljen Isusom Kristom, znači također imati dužnost to Kristovo svjetlo širiti dalje po svijetu. Koji su prosvijetljeni svjetlom Kristovim, oni u tom svjetlu sve vrednuju. Biti pravi kršćanin znači imati u sebi Kristove misli i njegove osjećaje, gledati svijet kao što ga je Krist gledao, ljubiti kao što je On ljubio, svijetliti kao što je On svijetlio. A tako svijetliti znači izgarati u svojoj ljubavi prema Bogu i ljudima.

Kao što svijeća, dok svijetli, izgara, tako i svi oni koji krenu za Kristom trebaju poput njega izgarati iz ljubavi. Ljubav košta. Tko želi istinski voljeti mora biti spreman na žrtvu. Tko želi svijetliti mora biti spreman izgarati. A onaj koji izgara u ljubavi, donosi svjetlo i toplinu u tamu ovoga svijeta i sam se pretvara u svjetlo koje će vječno svijetliti u Kraljevstvu Božjem.

p. Mijo Nikić