IZVJEŠTAJ O RADU ŽUPNOG CARITASA

CaritasIzvještaj se odnosi na razdoblje od 1. 01. 2015. – 16. 12. 2015. U tom razdoblju za župni Caritas se je sakupilo 16. 313, oo kn (sa pretvorenim devizama koje su se sakupile; 20 CAD…), od darova iz kase za caritas, privatnih donacija i sakupljanja u nedjelju Caritasa. Novac je utrošen:
– za kupovinu hrane i lijekova siromašnim obiteljima, 5. 920, oo kn
– za plaćanje režijskih troškova najpotrebnijim, 1. 400, oo kn
– dar socijalnoj samoposluzi i Caritasu biskupije, 4. 500, oo kn
– kupovina bonova za hranu za Božić, 3. 700, oo kn
Sveukupno je potrošeno: 15. 520, oo kn. Do sada je župni Caritas podijelio i 35 paketa hrane, pomogao 78 puta, organizirao sakupljanje hrane, dao desetak preporuka preko kojih su potrebne obitelji dobile pomoć socijalne samoposluge ili Caritasa Varaždinske biskupije itd. Za Božić se očekuje podjela bonova za hranu za oko 30 siromašnih obitelji, tako da će ove godine župni Caritas pomoći preko 100 puta.
Od srca zahvaljujem svima koji pomažete potrebne preko župnog Caritasa, a Bog neka vam uzvrati po vašem dobročinstvu.
U nedjelju smo sakupljali za biskupijski i župni Caritas, a sakupilo se je 6. 200, oo kn i 30 eura. Hvala svima!