Ja sam istinski trs!

Čitanja: Dj 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-32; 1Iv 3,18-24; Iv 15,1-8

U današnjem evanđelju je Isus definirao i rekao pravu istinu o sebi i nama i o jednom međuodnosu između Krista i nas vjernika. Time je Isus definirao Crkvu i kršćanstvo. On je uzeo sliku ili usporedbu iz običnog života koju su njegovi suvremenici mogli razumjeti: “Ja sam trs, vi ste loze ili trsove grane a Otac moj nebeski je vinogradar.” Trsove loze ili grane međusobno su životno povezane na trsu. Trs daje život svim svojim granama. No, ima dvije vrste loza. Jedne su rodne a druge ne daju roda. Vinogradar se ne odnosi jednako prema svim lozama. Onu koja ne rodi vinogradar siječe da badava ne iscrpljuje trs, a onu koja rodi – nju vinogradar čisti da još više roda donese. Iz ove Isusove usporedbe lako zaključimo tko smo mi. Lako doznajemo što je Krist nama i kakav je suodnos Krista i nas. Prema tome, vjernik se ne postaje tako da netko pročita Bibliju. Ne postaje se vjernik tako da počne netko držati crkvene zapovijedi i crkveni nazor na svijet. Vjernik Isusov se postaje tako da se prirastemo za Isusa Krista, da postanemo žive loze, žive grane i to žive i rodne grane ili loze na Isusu trsu koji je Otac nebeski očistio. Zato je rekao Isus, čitamo u Evanđelju: “Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam govorio. Ostanite u meni, ja ću ostati u vama. Vi ćete roditi dobre plodove ako ostanete u meni. Tko ostaje u meni i ja u njemu taj donosi mnogo roda.” Zbog toga Isus tvrdi: “Bez mene ne možete ništa dobro učiniti.” Mi smo se na krstu nacijepili na Krista i po tome smo vjernici jer imamo Isusovog života u sebi. Iz Isusa teče život kršćanski u nas i čini nas sposobnima za dobra djela. Naprotiv, tko ne ostaje životno povezan s Isusom izbacit će se kao nerodna loza i osušit će se. Po plodovima se poznaje stablo. Dobro stablo rodi dobre plodove. Po dobrim djelima koja vjernici čine prepoznaju se kao rodne grane trsa Isusa. Ako vjernici Isusovi rode dobrim djelima u svijetu po tome će svijet spoznati da su Isusovi. Neka naš život bude život plodne loze na Kristu ucijepljene.