KAPELA SV. BENEDIKTA U SVIBOVCU PODRAVSKOM

kapela-Svibovec1Kapela sv. Benedikta u Svibovcu Podravskom postoji zasigurno već u prvoj polovici 17. st. To nam svjedoči natpis iz 1618. godine koji je uklesan na kamenu ploču iznad glavnog ulaza u kapelu. Na toj ploči piše: “Ad laudem et honorem Dei omnipotentis nec non sancti abatis Benedicti hoc opus fieri fecit Franciscus Vršić Anno 1618. “ To u prijevodu znači: Na hvalu i slavu svemogućem Bogu kao i svetom Benediktu opatu ovo je djelo dao učiniti Franjo Vršić 1618. godine. Tko je Franjo Vršić čije se ime spominje na ploči ne zna se sa sigurnošću. Povijesni izvori iz tog vremena spominju Franju Vršića koji je bio varaždinski sudski notar a kasnije i sudac, no ne može se sa sigurnošću reći da li je baš on to dao napisati. Također se ne može sa sigurnošću tvrditi da li je upravo Franjo Vršić koji se spominje na natpisu dao sagraditi tu kapelu, ili je k staroj samo dozidao nove dijelove, kako tvrde neki stručnjaci.

Građena je u renesansnom stilu s gotičkim elementima. Kapela je trolisnog tlocrta, što je čest primjerak u Dalmaciji, no rijedak primjerak za kontinentalne krajeve Hrvatske. U sjevernoj Hrvatsko takav primjerak gradnje je uz Svibovec samo kapela sv. Roka u Varaždinu.