KATEHEZA ZA ODRASLE

Druga kateheza ili vjeronauk za odrasle neće biti kako je najvaljeno 14. 11. 2015. zbog Festivala “Svete Cecilije”, već će ona biti 7. 11. 2015. subota, 17.30 sati iza mise u župnoj crkvi.

TEMA: „Euharistija II. dio“
– Euharistijska molitva
– Što je pretvorba u svetoj misi?
– Kako živjeti dalje od svete Euharistije….