KNJIGA OD JEDNE RJEČI

Neki pisac imao je jednu čudnu ideju, koja mu nije davala mira ni danju ni noću. Htio je napisati knjigu koja bi bila sastavljena od samo jedne stranice. Na toj jedinoj stranici bio bi samo jedan red, a u tom redu samo jedna riječ. Ali riječ u kojoj bi bila sadržana sva misao piščeva.raspeti Isus grli svijet

Godinama je o tome razmišljao ali nije uspio naći tu jednu jedinu riječ. Ono što je bilo njemu nemoguće, nama kršćanima je moguće. U našoj vjeri nalazi se jedna riječ u kojoj je sve sadržano: objavljenje i misterij, osnova Božja i određenje čovjekovo, veselje, snaga, filozofija i vjera.

Ta riječ je: Raspeti. U toj riječi sadržano je čitavo kršćanstvo.

U toj rječi nalazi se jedini i sigurni put u vječnost.