Koliko je to 70×7?

Kada je Isus rekao „oprosti svome bratu 70 puta 7“ tada nije mislio da se svaki oprost pažljivo broji a kad se ispuni konačni rezultat, tada se može prestati sa opraštanjem. Hvalospjev ljubavi kaže da ljubav ne traži svoje i da ne pamti zlo (1 Kor 13,5). Isus želi da praštamo stalno bez obzira na to koliko nas neko puta uvrijedi.

Dva puta se u Bibliji pominje izraz „70×7“. Prvi put u knjizi Postanka „Nego tko ubije Kajina, sedmerostruka osveta na njemu će se izvršiti!« (Post 4,15) i nastavlja se „Ako će Kajin biti osvećen sedmerostruko,Lamek će sedamdeset i sedam puta!« (Post 4,24). Drugi put se ovaj izraz nalazi kod Mateja kad Petar pita Isusa koliko puta treba da oprosti bratu svojemu (Mt 18,22).

Sedam je savršen broj i ne može se podijeliti. U hebrejskoj kulturi označava puninu i savršenost. Kada Petar pita „da oprostim sedam puta?“, moguće je da je htio da se predstavi kao dobar učenik i da je podrazumjevao da treba uvijek da oprašta, no Isus se postavlja iznad empatije i koristi izraz 70 x 7, u vidu hiperbole – stilske figure koja u vidu preteranog uveličavanja ukazuje na suštinu (slično devi i ušici od igle). Interesantno je napomenuti da su učitelji u Isusovo vrijeme poučavali da čovijek treba oprostiti 3 puta i za očekivati je da su učenici razmišljali o određenom pojmu vezanom za zakon, a ne o bezgraničnoj milosti koju Bog nudi te Petrovo pitanje svakako nije zaslužilo posebnu pohvalu niti je zadivilo Isusa. 7×70 tako znači oprostiti bezbroj puta, neograničeno.