KORIZMENI DAR ZA SIROMAŠNE

U drvenu kasu kod stolića za štampu možete staviti svoj korizmeni dar za kupnju bonova za hranu za siromašne obitelji naše župe za Uskrs. Hvala svima koji su već dali svoj dar.