KORIZMENO ČITANJE SVETOG PISMA

“Živa je, uistinu, Rijeè Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.”  Heb 4,12

Ove godine, za vrijeme korizmenog vremena, u župnoj crkve se svaki dan, sat vremena prije i sat vremena poslije mise, čita Sveto Pismo. Biblija je zapisana Božja Riječ upućena čovjeku. Ona želi da bude pročitana, da se čuje, da bude sjeme koje će u ljudskim srcima zaživjeti i u djelima biti vidljiva. Pozivam zato sve župljane da dođu svaki dan u crkvu i da poslušaju Božju Riječ. Svi koji se želite uključiti u samo čitanje, prijavite se Ljerki Jelić.