Krist Kralj

Čitanja: Ez 34, 11-12.15-17; Ps 23; 1Kor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46

Kad se pojavljuje Isus na svijetu i započinje preobrazbu svijeta, on uzima u svoje ruke silu istine, pravde i ljubavi i tim silama stvara svoje kraljevstvo. Baš tim silama u koje nitko do tada nije vjerovao Isus je obnovio ovaj svijet i zavladao ovim svijetom. Tim silama, Isus Krist Kralj, vladar je Božjeg Kraljevstva na zemlji. Tim silama Isus će uspostaviti i konačno svoje Nebesko Kraljevstvo. Pred njim će se sabrati svi narodi. On će doći u sili svoje slave s anđelima svojim i sjest će kao sudac svake ljudske savjesti i svakom ljudskom biću. Neće nikoga pitati odakle si, kako ti je ime, čime si se bavio na svijetu, što si posjedovao, što si znao, kojoj si klasi ljudi pripadao, kojoj si političkoj stranci pripadao. Ne će nikoga pitati za bolest ili zdravlje. Sve su to nebitne i prolazne stvari. Sva pitanja bit će o istini, pravdi i ljubavi. Na toj osnovi razdijelit će se sve čovječanstvo na lijevu i desnu stranu. Na one koji će stajati s desne i kojima će reći: “Dođite blagoslovljeni Oca mojega i primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta”. Zašto tako njima sudi? Sam će obrazložiti svoju odluku: “Kad sam bio gladan, dali ste mi jesti. Kad sam bio žedan dali ste mi piti. Kad sam bio gol, odjenuli ste me. Kad sam bio bolestan, pohodili ste me. Kad sam bio u tamnici, došli ste k meni”. Bit će oni začuđeni pitajući se kada smo te takvoga vidjeli. “Što ste učinili najmanjemu od moje braće meni ste učinili”, reći će Isus. Ovi će zauzeti svoje mjesto. Reći će sudac i onima sebi s lijeva koji su pogazili istinu, pravdu i ljubav: “Odlazite od mene prokletnici u oganj vječni pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Kad sam bio gladan, niste mi dali jesti, kad sam bio žedan, niste mi dali piti, kad sam bio gol, niste me odjenuli, kad sam bio bolestan, niste me pohodili, kad sam bio u tamnici, niste došli k meni”. Tako će suditi pravedni sudac, Isus Krist Kralj po istini, pravdi i ljubavi. Gdje ćemo tada biti mi?