Krist Kralj

Čitanja: Dn 7, 13-14; Ps 93, 1-2.5; Otk 1, 5-8; Iv 18, 33b-37

Čitamo danas u svetom Evanđelju kako je izbičevani Isus stajao pred rimskim upraviteljem Poncijem Pilatom. Pilat Isusu postavlja pitanje: “Jesi li ti kralj?“. Isus odgovara: Nisam ja ničiji, pa ni tvoj konkurent. Da se ja borim za vašu vlast moji bi se prijatelji borili za mene i ja bih imao vojsku da se za me bori ali se ja ne otimam za vašu vlast. Ja sam došao da istinu svjedočim i tko je god ljubitelj istine čuje moj glas i ide za mnom.

Očito da Pilat nije svoju vlast sagradio na istini nego je držao da on sam određuje što je istina, a što nije. Zato je Isusu odgovorio: “Što je istina?” Pilat ne priznaje nikakvu istinu i zato osuđuje Isusa na križ. Osuđuje ga samo zato što je borac za istinu. Pilat mu je na križu dao ispisati natpis: “Isus Nazarećanin, kralj židovski”. Kao da je time htio reći da je Isus bio protivnik rimske vlasti i da ga zbog toga osuđuje na smrt. Tim natpisom Pilat želi sebe opravdati što je nevina Isusa osudio na najtežu kaznu razapinjanja na križ. Zbog čega je Isus bio osumnjičen i zbog čega je bio razapet? Bila je u pitanju zemaljska vlast za koju se nikada nije borio niti je želio. Isusov primjer svjedoči nam: ako voliš istinu morat ćeš za nju trpjeti, a možda i umrijeti. I u današnjem svijetu neprekidno je prisutna borba za vlast. Imamo prilike slušati predizborne govore. Ne samo kod nas nego i po čitavom svijetu nitko tko vodi borbu za vlast ne govori istinu. Sve su zemaljske vlasti građene na sili, a ne na istini zbog čega su kratkog vijeka. Ako bacite pogled unatrag u ljudsku povijest opazit ćete kako su sve vlasti brzo propadale. Kažu neki da je ljudska povijest puna ljudskih zabluda i zločina. Ima u tome mnogo istine. Krist Kralj i njegovo kraljevstvo opstoji već dvije tisuće godina i nitko ne može nazirati njegov svršetak.

Zašto je to tako? Zato što je Krist i njegova Crkva svjedok istine i sagrađena je na istini. Svaki koji ljubi istinu ide za istinom kao svjedok istine. Današnji je blagdan vrlo znakovit i Isusovim vjernicima ulijeva veselje i radost i saznanje – mi nikada ne ćemo propasti ako slijedimo Isusa koji je naša jedina Istina.