Krist Kralj

Čitanja:
2Sam 5,1-3;
Ps 122,1-5;
Kol 1,12-20;
Lk 23,35-43

Bog Otac predao je Sinu svijet, čitav svijet i sva sudbina svijeta ovisna je o Isusu Kristu. Zato piše apostol Pavao: „Bogu se svidjelo u Isusu uspostaviti puninu i to svu puninu nastaniti u Isusu, njega postaviti glavom Crkve. On je početak, on je prvorođeni od mrtvih.“ Bog je u Isusu i nas same postavio za baštinike svetih i izbavio nas od tame te nas primio u kraljevstvo svoga Sina gdje imamo otkupljenje. U njemu se postavlja pitanje: Da li mi kome pripadamo ili smo bića apsolutno samostalna?

Kad sve sažmemo u par riječi možemo izreći da sva, baš sva naša svjetska i ljudska, čovječanska prošlost i sadašnjost i budućnost postavljene su u ruke Isusa Krista. Vjerojatno ste već vidjeli sliku Presvetog Trojstva. Bog Otac je naslikan kako drži u ruci zemaljsku kuglu. On je Stvoritelj i začetnik čitavog svijeta i čovječanstva. Njemu zdesne sjedi Isus Krist, Sin Božji. Jednom rukom obuhvaća i grli križ, a drugom drži kraljevsku palicu ili žezlo, kako se kraljevska palica zove. To je znak apsolutne vlasti nad svime što je Isus križem otkupio. Duh Sveti naslikan je kao golub. Natkriljuje Boga Oca i Boga Sina i svemu djelu Presvetog Trojstva daje život i smisao.

Današnji blagdan nam želi dozvati u pamet naš odnos prema Isusu Kristu koga s pravom zovem „Kristom Kraljem.“ Zašto? Bog je predao ovaj svijet svome Sinu da ga otkupi i spasi, da ovom svijetu nametne vlast spasenja. Isusova vlast nad svijetom je neograničena. On spašava čitav svijet ljubavlju do kraja, do smrti na križu. Više od takve ljubavi se ne može ni zamisliti. Krist je bacio sjeme svoga kraljevstva na ovu zemlju. To je sjeme istine, pravde, mira i ljubavi. Oni koji vole istinu idu za Isusom. Oni koji ljube mir srcem su u Isusu. Oni koji vole pravdu drže zakon Isusov. Oni koji imaju ljubavi Isusa priznaju. To je Isusovo kraljevstvo. Takva je njegova vlast u njegovom kraljevstvu. Pokloniti se Kristu Kralju znači čvrsto usaditi u svoje srce istinu, pravdu, mir i ljubav. Tko to ima u svom srcu već je u Kraljevstvu Kristovom. Tom Kraljevstvu ne će nikada biti kraja.