KRISTOVA CRKVA JE NAŠA MAJKA

Crkva je naša majka. Kao što djeca na licu imaju otisnutu sličnost s majkom, tako i svi mi sličimo svojoj majci Crkvi. Nakon krštenja ne živimo više kao osamljene osobe, već bivamo muškarci i žene zajedništva, pozvani smo da u svijetu budemo djelatnici zajedništva. Jer Isus nije utemeljio Crkvu za Nas, nego je od nas stvorio Crkvu. Crkva nije naše oruđe: mi smo Crkva. Ona nas ponovo rađa, hrani Kruhom života, daje riječi života, oprašta nam i uvijek prati. To je plodnost Crkve, koja je majka: Crkva nije neka organizacija koja okuplja pristaše, ili skupina koja ide naprijed slijedeći logiku svojih ideja, ona je majka koja prenosi život primljen od Isusa.
papa Franjo