Krštenje

Krštenje je prvi i temeljni sakramenat Crkve. Onaj tko nije primio krštenje ne može primiti ni jedan drugi sakramenat. Isus je ovaj sakramenat ustanovio kad se, nakon uskrsnuća, ukazao svojim učenicima i rekao im: „Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga!“ (Mt 28, 19-20).

Krštenje je prvi i temeljni sakramenat Crkve. On nas čisti od istočnoga grijeha kao i od svih drugih (vlastitih) grijeha i daje nam posvetnu milost. Po tom sakramentu postajemo: djeca Božja, braća Kristova, članovi Crkve i baštinici Neba.

Tri su vrste krštenja: vodom, krvlju i željom, a krštenje vodom može biti na tri načina: uranjanje, polijevanje i škropljenje. Krštenje krvlju jest mučeništvo podneseno zbog vjere kod osobe koja nije krštena vodom. Krštenje željom jest onda kad se netko želi krstiti ali ga smrt ili nešto drugo spriječi Dakle, mučeništvo ili želja nekrštenih osoba da se krste imaju iste učinke kao i krštenje vodom.