MILOST

Milost je sve što dobivamo od Boga. Boga ne možemo prisiliti da nam što daje. Svi darovi koje nam Bog daje su nam mili i dragi, oni su nam i potrebni, bez njih ne možemo živjeti. Što bi mi bez darova Božjih? Na primjer: Mi ne možemo sami od sebe vjerovati, zapovijedi držati, kreposno živjeti, zdrave međuljudske odnose imati, spasiti se, nego nam za to treba pomoć Božja. Isus je rekao: »Bez mene ništa ne možete učiniti« — (Iv 15, 5).

PapaFranjo-goreMILOST je Božji dar, skriven, tajanstven, a on je od najveće važnosti. Riječ milost podsjeća nas na nešto što nam je milo srcu, što nam se sviđa. Mi kršćani zovemo milošću tajni dar koji nam Bog daje i koji nam omogućuje da budemo Njegovi prijatelji i djeca. Njegovi miljenici. Budući da nam On nije dužan dati taj dar koji nam je drag i mio, mi ga zovemo milošću. Evo jedan primjer: Kralj iskazuje »milost« zločincu kad mu oprašta kaznu smrti. Milost je jedan od najljepših Božjih darova. Prvi Božji dar je život, zatim osobnost, sloboda, čime nam je omogućeno da budemo ono što jesmo i što možemo postati.

Milost je kao drugi život koji je sakriven za vrijeme ovoga života, a doživljava svoj puni razvoj i procvat iza smrti. Milost koja tako procvate poput proljetnog cvijeta zove se »SLAVA«. To je vječni život. Milost se ne može osjetiti kao obični život, kao disanje, kao ono što jedeš ili kao miris cvijeća. Osjećamo je dok živimo kad činimo dobro, dok ljubimo svoga bližnjega. Tada doživljavamo radost Božjega prijateljstva i Božje ljubavi. Stoga u životu kršćana razlikujemo stvari kako sam već rekao koje zovemo naravnima od onih stvari koje su božanske i sakrivene duboko u nama te ih zovemo nadnaravnima, jer su iznad naravi, kao što je nebo iznad zemlje. Znamo da su ljudi, naši praroditelji izgubili sve nadnaravne darove i mi se kao njihovi potomci rađamo bez njih. Isus nam ih je zaslužio pa ih možemo opet dobiti.

Milost Božja je unutarnja svrhunaravna pomoć ili dar, što nam Bog poradi zasluga Isusa Krista daje za naše vječno spasenje – vječni život. MILOST JE NADNARAVNI DAR i to nezasluženi dar čovjeku