Misijska nedjelja

Današnju je nedjelju sveta Crkva proglasila „Misijskom nedjeljom“. Tim nazivom Crkva želi skrenuti pažnju svih svojih članova na jednu važnu dužnost koju primamo od Isusa kao njegovi sljedbenici i učenici, a to je navještanje i širenje riječi Evanđelja. Svi smo na to pozvani. Zašto Bog neke odabire i zoveda postanu misonari u dalekim krajevima Zemlje? To je Božja tajna. Moramo priznati, da su mnogi misionari vrlo hrabri ljudi koji su spremni svoj život dati za Evanđelje. Mnoštvo je misionara u misijama izgubilo život ali uvijek je Isus pronalazio nove i slao ih. Ako Isus hoće da netko naviješta Evanđelje i pod cijenu vlastitog života, Isus će mu dati snage i za to svjedočanstvo.

U Crkvi je neprekidno prisutna briga oko misionara jer kad bi nestalo misionara Isusova vjera bi se prestala širiti. Crkva ima organiziranu brigu za misionare. Ima zato i posebnu Kongregaciju za širenje vjere u Rimu.

Današnja nedjelja ima i tu svrhu da se uz molitvu za misije i misionare prikupljaju i potrebna materijalna sredstva. Nismo svi pozvani ni poslani u misije, ali smo svi pozvani da to Isusovo poslanje potpomažemo i uzdržavamo.

Pripovijeda jedan župnik: K njemu je svaki mjesec došao u kancelariju jedan župljanin i svaki mjesec donio neki novčani dar za misije. Jednom mu župnik reče: „Vi ste jedini u našoj župi koji misli na misionare.“ Čovjek se začudi i pita župnika: „Je li to stvarno istina da je on jedini?“ Istina, reče mu župnik. Tada taj čovjek reče župniku: „Nisam znao da ste vi župnik tako slabe župe u kojoj samo jedan čovjek misli na misije.“

Neka zato u našoj župi ne bude samo jedan čovjek koji misli na misije. Počnimo svi misliti na naše misije i misionare i pomognimo ih po svojim mogućnostima.

 

Djeca pomažu siromašnoj djeci u misijama

Nacionalni Misijski ured je osmislio projekt u kojemu djeca sakupljaju svoj dar za siromašnu djecu u misijama u male prigodne kutijice. Želja je da se djeca nauče odricati u korist potrebite i siromašne djece u misijskim krajevima. Djeca ili mladi koji se žele uključiti u ovaj projekt, neka u crkvi uzmu svoju kutijicu i neka u nju sakupljaju svoj dar sve do blagdana Sveta tri kralja ili Bogojavljenja (6. 01. 2019. ), kada se po cijelome svijetu skuplja za siromašnu djecu u misijama tzv. dar za Sveto Djetinstvo. Tada će svi donijeti svoje kutijice u crkvu pred oltar sa svojim darom koji će biti proslijeđen Misijskom uredu, a preko njih potrebitim misijama.

 

Molitva za misionare

Gospodine Isuse, podaj puninu svoga života svim misionarima u svijetu. Oni su darovani za dobro drugih u Tvojoj Crkvi, na svim kontinentima. Daj da budu uvijek radosni u svom darivanju, neumorni u svom služenju, i velikodušni u svojoj žrtvi. Da njihov primjer potiče i druga srca da poslušaju i slijede Tvoj poziv. Amen. Oče naš, Zdravo Marijo, Slava Ocu