Misijska nedjelja

Čitanja: Jon 3,1-5.10; Ps 25,4b-7bc.8-9; 1Kor 7,29-31; Mk 1,14-20

Današnju je nedjelju sveta Crkva proglasila “misijskom nedjeljom”. Tim nazivom Crkva želi skrenuti pažnju svih svojih članova na jednu prevažnu dužnost koju primamo od Isusa kao njegovi sljedbenici i učenici.

Zašto Bog neke odabire i zove? To je Božja tajna. Makar imali Isusov poziv, moramo priznati, da su mnogi misionari vrlo hrabri ljudi koji su spremni svoj život dati za Evanđelje. Mnoštvo je misionara u misijama izgubilo život ali uvijek je Isus pronalazio nove i slao ih. Ako Isus hoće da netko naviješta Evanđelje i pod cijenu vlastitog života, Isus će mu dati snage i za to svjedočanstvo. U Crkvi je neprekidno prisutna briga oko misionara jer kad bi nestalo misionara Isusova vjera bi se prestala širiti. Crkva ima organiziranu brigu za misionare. Ima posebnu Kongregaciju za širenje vjere u Rimu. U toj se ustanovi pripremaju misionari i u toj se ustanovi prikupljaju i materijalna sredstva koja su potrebna misionarima. Današnja nedjelja ima i tu svrhu da se uz molitvu za misije i misionare prikupljaju i potrebna materijalna sredstva. Nismo svi pozvani ni poslani u misije ali smo svi pozvani da to Isusovo poslanje potpomažemo i uzdržavamo.

Pripovijeda jedan župnik: K njemu je svaki mjesec došao u kancelariju jedan župljanin i svaki mjesec donio neki novčani dar za misije. Jednom mu župnik reče: “Vi ste jedini u našoj župi koji misli na misionare.” Čovjek se začudi i pita župnika: “Je li to stvarno istina da je on jedini?” Istina, reče mu župnik. ”

Neka u našoj župi ne bude samo jedan čovjek koji misli na misije. Počnimo svi misliti na naše misije i misionare.

 

Molitva za misionare/ke

Oče naš, tvoj Sin jedinac Isus Krist, uskrsnuli od mrtvih, povjerio je svojim učenicima mandat da “idu i učine učenicima sve narode”. Ti nas podsjećaš da po krštenju svi sudjelujemo u poslanju Crkve. Po darovima tvojeg Duha Svetoga daj nam milost da budemo svjedoci evanđelja, hrabri i gorljivi, da bi poslanje povjereno Crkvi, koje je još daleko od ostvarenja, moglo pronaći nove i učinkovitije načine za donošenje života i svjetlosti svijetu. Pomozi nam da svi narodi susretnu spasonosnu ljubav i milosrđe Isusa Krista, našeg Gospodina i našeg Boga, koji s tobom živi i kraljuje, u jedinstvu Duha Svetoga, sada i u sve vijeke vjekova. Amen HKM