MISLI SV. MAJKE KLAUDIJE

O Bože, ako želiš od mene učiniti nešto dobra, ti moraš sam postaviti ruku na djelo Do svetosti vode mnogi koraci. Za svaki poduzeti korak mislimo da smo nešto veliko učinili. Nakon toga uvidimo da to nije bilo ništa, da još nismo zapravo ni započeli. Neki ljudi kada ostave svijet, misle da su učinili djelo nakon kojeg im ne da išta više rade. Ali kad se nađu u samostanu sa svim svojim pogrješkama, uvide da su promijenili samo okolinu i da su ostali svjetski ljudi izvan svijeta. Tada im biva jasno da je potrebno učiniti i drugi korak: srce osloboditi od svega.

Sam moraš biti svet, želiš li druge posvećivati. Moram postići svetost, stajalo me što mu drago! Bog mora biti zadovoljan, stajalo me koliko mu drago! Savršenost se sastoji u tome da tražimo svidjeti se jedino Bogu, da ga tražimo u svim događajima i u svim stvarima.