Misne nakane

Sračinec

SUBOTA, 28. 11. 2020., sv. Katarina Laboure
 18 sati Zahvalna za 60 god. braka
Klepač Kata i Stjepan, Kereži Marija
Jurgec Julka, Božidar i Blaž, Liber Mirjana, Lovro i Božidar
NEDJELJA, 29. 11. 2020., 1. nedjelja adventa ili došašća
6 sati Župna misa
11 sati Liplin Stjepan, Kovačić Antun, Slavko i Dušan
18 sati Sabati Franjo
PONEDJELJAK, 30. 11. 2020., sv. Andrija apostol
6 sati +ob. Hublin i Vitković
18 sati – Kos Andro i Paula
– Plantak Marija

– Ceglec Kata, Ivan i Mirko

UTORAK, 1. 12. 2020., Naum, Kazimir
6 sati Zahvalna Srcu Isusovu i Marijinu
18 sati Orešković Danijel, Jelka, Željko i Ivan, Šoković Kata i Ivan, Baričević Kata i Ivan
Leskovar Antun, Vidović Marija i Josip, Županić Mladen i Ivan, +ob. Leskovar
SRIJEDA, 2. 12. 2020., Habakuk, Blanka
6 sati Bukal Đuro, Šmic Jula i Đuro, Križanec Antonija i August
18 sati – Zelen Vlado
– Kolarić Stjepan, Martinuš Josip, +ob. Kolarić i Vrček

– Hudoletnjak Josip

ČETVRTAK, 3. 12. 2020., sv. Franjo Ksaverski
6 sati Kirić Rudolf, Franjo i Marija, Friščić Franjo i Katarina, Prevonig Oswin i Katarina
18 sati – Liber Marija, Andrija, Dragutin i Stjepan, +ob. Liber
– Plantak Paula, Štefanija, Zvonko, Ivan i Marija

– na nakanu za zdravlje

PETAK, 4. 12. 2020., sv. Barbara, sv. Ivan Damašćanski
6 sati Križanec Barbara, Marijan i Franjo, Kušec Marija i Rudolf
18 sati Liber Katarina, Crnčec Rozalija, Stjepan, Josip i Ivan, Liber Tomo, Šmic Tereza
Čiček Andrija i Bara, Šmic Ivan i Josipa, Drožđek Stjepan i Jelka
SUBOTA, 5. 12. 2020., Krispina, Saba
 6 sati Kovačić Franjo, Glavica Marko, Novosel Petar, Plantak Mijo i Nikola, Gradečak Marija i Sandra, +ob. Glavica i Kutnjak
18 sati – Hruškač Stjepan, +ob. Hruškač, Bajkovec i Šlibar
– Šmic Kata, Mijo i Božidar, Vincek Ivan

– Križanec Mijo i Đurđa

NEDJELJA, 6. 12. 2020., 2. nedjelja došašća – sv. Nikola, biskup
6 sati Župna misa
8 sati slobodna nakana
11 sati  +ob. Kovačić, Plantak i Mežnarić
18 sati Kirić Rudolf

 

Hrašćica

NEDJELJA, 29. 11. 2020., 1. nedjelja adventa ili došašća
9.30 sati – Jakopanec Andrija i Josipa, Flis Martin i Agata, +ob. Cingesar

NEDJELJA, 6. 12. 2020., 2. nedjelja došašća – sv. Nikola, biskup
9.30 sati – Gašparić Marija, +ob. Gašparić i Novak

 

Svibovec Podravski

NEDJELJA 29. 11. 2020.
1. nedjelja došašća ili adventa
9.30 sati Đurasek Andrija i Jula, +ob. Breški, Vincek, Flegar, Liber i Miholjek
NEDJELJA 6. 12. 2020.
2. nedjelja došašća ili adventa
9.30 sati Đurasek Marija, Mirko i Ivan, Križanec Ivanka, Plantak Antun, Fotez Mato