Misne nakane

Svete mise u župnoj crkvi u Sračincu:

NEDJELJA, 23. 09. 2018., 25. nedjelja kroz godinu
8 sati Župna misa
11 sati Furjan Antun i Josipa, Lazar Vilko, Katarina, Ivan, Alojz i Vlado, Cestar Ana i Stjepan
PONEDJELJAK, 24. 09. 2018., Anatolij, Vuk
19 sati Kralj Slavko, Kata, Slavko, Josip i Antun, Golub Ivan, ob. Miko
Ceglec Mirko
na nakanu sv. Oca
UTORAK, 25. 09. 2018., Aurelija, Kleofa
19 sati Tomašković Mario, Rušec Ivan, Rozalija, Vlado i Ivan, Vuković Josip
Vrček Terezija, Andrija i Ivan
Pecolaj Mikelj i Liza
SRIJEDA, 26. 09. 2018., sv. Kuzma i Damjan, mučenici
 19 sati Majcen Andrija i Terezija, Kremzir Franciska
Plantak Tihomir, Martinec Mihael, Anđela i Zdravko, Darabuš Mijo i Terezija
Liber Anita
ČETVRTAK, 27. 09. 2018., sv. Vinko Paulski
19 sati Radigović Boško, ob. Križmarić i Radigović
Liber Vlado, Marija i Slavko, Leskovar Đuro i Franca
Sukačić Franjo, Bregović Stjepan i Štefanija, Tanasić Petar, Kovačić Ivan i Zlata, ob. Sukačić i Strelec
PETAK, 28. 09. 2018., sv. Vjenceslav
19 sati Mumlek Andrej, Levanić Ivan, Mirko i Marija, Vrček Terezija, Ivan i Andrija
ob. Glavica i Kutnjak, Kovačić Franjo, Gradečak Marija, Novosel Petar
Šprem Dražen
SUBOTA, 29. 09. 2018., SV. MIHAEL, GABRIJEL I RAFAEL ARK.
8 sati Putarek Ivan i Barica, Vidović Mijo, Ana i Mijo
11 sati Svečana sveta misa koju prevodi biskup Josip Mrzljak
18 sati Kovačić Stjepan, Gradečak Marija, ob. Plantak, Križanec i Kovačić
NEDJELJA, 30. 09. 2018., 26. nedjelja kroz godinu
8 sati Župna misa
11 sati Kirić Franjo, Marija i Ivan, Friščić Franjo i Katarina, Prevolnig Oswin i Katarina, Petrišić Dragutin

 

Svete mise u Hrašćici:

NEDJELJA, 23. 09. 2018., 25. nedjelja kroz godinu
9:30 sati: Ernečić Franjo, Patrčević Vlado, Flis Agata i Martin, Beloša Mira i Tomo, ob. Ernečić i Šteković

NEDJELJA, 30. 09. 2018., 26. nedjelja kroz godinu
9:30 sati: + ob. Gregur i Herceg

 

Svete mise u Svibovcu Podravskom:

NEDJELJA 23. 09. 2018.
25. nedjelja kroz godinu
9.30 sati Lukačić Mijo, Eva, Mijo, Josip, Marija i Ivan, Jeretić Ivan i Marija, Drožđek Ivan, Crnčec Ivan, ob. Oreški
SUBOTA 29. 09. 2018.
SV. MIHAEL, GABRIJEL I RAFAEL
Župni blagdan sv. Mihaela ark.
Mise su u župnoj crkvi u 8, 11 i 18 sati.
NEDJELJA 30. 09. 2018.
26. nedjelja kroz godinu
8 sati Darabuš Vjekoslav i Josip, Ljubić Zlatko

U nedjelju je misa u 8 sati zbog odlaska na mladu misu u župu Voča.