Misne nakane

MISNE NAKANE i župna događanja:

 

PONEDJELJAK, 4.12. 2023., sv. Barbara
6:00: + Barbara, Franjo Pavao, Marijan i Marijan Križanec; Marija i Rudolf Kušec

18:00: +  ob Hruškač, Bajkovec i Šlibar
+ Josip Košutar

 

UTORAK, 5.12.2023., sv. Saba
6:00: +  Đuro Bukal; Jula i Đuro Šmic, Antonija i August Križanec

18:00: + Ana i Stjepan Jakopanec; Štefanija i Mirko Peharda; ob. Jakopanec,
Peharda i Pongračić

19:00  sati: susret ima karizmatska zajednica  „DOBRI PASTIR

 

SRIJEDA,6.12.2023., sv. Nikola
16:30 – dječji zbor „MIHAEL“ u vjeronaučnoj dvorani

6:00: + Rudolf, Marija i Franjo Kirić, Katarina i Franjo Friščić;Oswin i Katarina Prevolnig

18:00: + Marija, Andrija, Stjepan i Dragutin Liber; ob. Liber i Kovačić
– zahvalna za zdravlje

 

ČETVRTAK, 7.11.2023., sv. Ambrozije
6:00: + Boško Radigović, ob. Križmarić; ob Križmarić, Radigović i Vidović

18:00: + Ivan Hudoletnjak; Ana i Franjo Težak; Marija Miko; Stjepan Kolarić

 

PETAK, 8.12.2023., BEZGRJEŠNO ZAČEĆE BDM
6:00: + Stjepan i Katica Majcen

18:00: + Marija, Ivan i Stjepan Levanić
+ Josip Košutar

19:00 – susret ima ZAJEDNICA MLADIH – u vjeronaučnoj dvorani

 

SUBOTA, 9.12.2023., sv Liberan
6:00: + Sanja Levanić i ob; ob Stolnik i Zamudić

15:00 – krštenje: Kimi Grgek

18:00: + Ilija i  Dragica Detić
+ Ružica i Aleksandar Križanec

19:00 – susret ministranata – u vjer. dvorani

 

NEDJELJA, 10.12.2023., DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA      

 6:00: misa ZORNICA u Sračincu: ŽUPNA

 9:30 s. misa u Svibovcu Podr.: + Rok i Marija Krklec; Josip i Marija Lukačić; Mirko Kukec; ob. Krklec, Lukačić, Crnčec i Kliček

 9:30 sati: misa u Hrašćici: + Ana i Velimir Habrun

11:00 sati: misa u Sračincu: + Stjepan i Darinka Rušec