Misne nakane

Svete mise u župnoj crkvi u Sračincu:

SUBOTA, 25. 01. 2020., Obraćenje sv. Pavla apostola
18 sati Križanec Đurđica, Ivan i Damir
Križanec Marija i Stjepan
Kovačić Ivan, Furjan Ivan, Kolednjak Josip, Flegar Terezija i Stjepan, +ob. Kovačić i Kuhar
NEDJELJA, 26. 01. 2020., 3. nedjelja kroz godinu
8 sati Župna misa
11 sati Levanić Mirko
PONEDJELJAK, 27. 01. 2020., sv. Anđela Merici
18 sati Makovec Marko, Marija i Viktor
  Drožđek Boris, Ivan i Marija, Križanec Josip, Jelisava, Stjepan, Božica i Marijan
  Radigović Boško, Križmarić Mato i Marija, +ob. Radigović, Vidović i Lacko
UTORAK, 28. 01. 2020., sv. Toma Akvinski
18 sati Andrlon Josip, Potisk Ana i Andrija, Mudri Katica i Vlado
  Ceglec Ivan, Kata i Mirko
  +ob. Vilaj, Crleni, Leskovar i Vinter
SRIJEDA, 29. 01. 2020., Valerije, Konstancije
 18 sati Hudoletnjak Mladen, Mesec Danijek i Nedjeljko, Videc Ruža i Franjo, +ob. Abraham, Kirić i Mesek
  Križanec Damir
  Hudoletnjak Stjepan i Tereza
ČETVRTAK, 30. 01. 2020., Martina, Hijacinta
18 sati Plemenčić Ivan i Antonija
  Pomper Radomir

Crnčec Branimir

  Na nakanu na čast BD Mariji i sv. MIhaelu ark.
PETAK, 31. 01. 2020., sv. Ivan Bosco
18 sati Pintarić Zlata
  Kranjčić Stjepan, Evica i Marija, Oreški Adam
  Kuhar Marija i Stanko, +ob. Kuhar i Plantak
SUBOTA, 1. 02. 2020., Brigita, Miroslav
18 sati Jakopanec Stjepan
  Peček Dragutin
  Zahvalana srcu Isusovu i Marijinu
NEDJELJA, 2. 02. 2020., Svijećnica – Prikazanje Gospodnje
8 sati Župna misa
11 sati Plantak Marija i Ivan

Svete mise u Hrašćici:

NEDJELJA, 26. 01. 2020., 3. nedjelja kroz godinu
9.30 sati – Majcen Miroslav, +ob. Majcen i Fuček

NEDJELJA, 2. 02. 2020., Svijećnica – Prikazanje Gospodnje
9.30 sati – Njegovec Dragutin i Damir, +ob. Njegovec i Plantak i za duše za koje nitko ne moli

 

Svete mise u Svibovcu Podravskom:

NEDJELJA 26. 01. 2020.
3. nedjelja kroz godinu
9. 30 sati Crnčec Franjo i Katica, Adlašić Antun i Marija, Gran Josip i Julka, +ob. Posavec, Rojc, Videc i Crnčec
NEDJELJA 2. 02. 2020.

Prikazanje Gospodnje – Svijećnica

9. 30 sati Lukačić Marija, Štefica, Josip i Damir, Crnčec Branimir, Danijel, Ruda, Franjo i Anka, +ob. Lukačić, Crnčec, Oreški, Drožek i Jeretić