Misne nakane

Sračinec

NEDJELJA, 28. 11. 2021., 1. nedjelja došašća ili adventa
6 sati Župna misa
11 sati Mežnarić Stjepan, +ob. Kovačić, Plantak i Mežnarić
PONEDJELJAK, 29. 11. 2021., Filomen, Svjetlana
6 sati preč. Gabud Vjekoslav, +ob. Kovačić, Plantak, Križanec i Gradečak
18 sati Levanić Franjo i Marija, Plantak Stjepan, Paula i Zdravko
  Orešković Danijel, Jelka, Željko i Ivan, Šoković Kata i Ivan, Baričević Kata i Ivan
UTORAK, 30. 11. 2021., sv. Andrija, apostol
6 sati +ob. Herceg, Flajšman, Drožđek i Levanić
18 sati Kos Andro i Paula
  Majcen Milica, Andrija i Miroslav, +ob. Majcen
SRIJEDA, 1. 12. 2021., Natalija, Klementina
6 sati Zahvalna na čast Srcu Isusovu i Marijinu
18 sati Na nakanu
  Leskovar Antun, Vidović Marija i Josip, +ob. Leskovar i Županić
ČETVRTAK, 2. 12. 2021., Euzebije, Blanka
6 sati Bukal Đuro, Šmic Jula i Đuro, Križanec Antonija i August
18 sati Zelen Vlado
  Novoselec Ivka
PETAK, 3. 12. 2021., sv. Franjo Ksaverski
6 sati Liber Marija, Andrija, Dragutin i Stjepan, +ob. Liber
18 sati Plantak Paula, Marija, Štefanija, Zvonko i Ivan, +ob. Rogina i Fadiga
  Premužić Predrag
SUBOTA, 4. 12. 2021., sv. Ivan Damašćanski, sv. Barbara
6 sati Križanec Barbara, Marijan i Franjo, Kušec Marija i Rudolf
18 sati Šmic Kata, Mijo i Božidar, Vincek Ivan
  Jakopanec Ana i Stjepan, Peharda Štefanija i Mirko, +ob. Pongračić
NEDJELJA, 5. 12. 2021., 2. nedjelja došašća ili adventa
6 sati Župna misa
11 sati +ob. Hruškač, Bajkovec i Šlibar

Hrašćica

NEDJELJA, 28. 11. 2021., 1. nedjelja došašća ili adventa
9.30 sati Banfić Stjepan, Kuternik Drago i Kata, Vincek Izidor i Katarina, +ob. Vincek
NEDJELJA, 5. 12. 2021., 2. nedjelja došašća ili adventa
9.30 sati slobodna nakana

Svibovec Podravski

NEDJELJA, 28. 11. 2021.,1. nedjelja došašća ili adventa
9.30 sati Friščić Andrija, Drožđek Josip i Marija, Križanec Antun, Golub Ivan, Mežnarić Stjepan, Težački Ljubica i Josip, +ob. Drožđek, Friščić, Sambolec, Vrček i Golub
NEDJELJA, 5. 12. 2021.,2. nedjelja došašća ili adventa
9.30 sati Šoković Stjepan i Božena, +ob. Buhinjak, Grdak, Šoković i Kostanjevec