Moli za nas Sveta Bogorodice!

Diljem svijeta i diljem naše lijepe domovine postavljeni su portreti Isusove i naše majke Blažene Djevice Marije poput dragocjenih bisera. Svaki je prikazuje u najljepšem sjaju u slavi Presvetoga Trojstva – Boga Oca i Boga Sina kome je dala tijelo i Boga Duha Svetoga čijom snagom je postala majka Sinu Božjemu. A pobožnost Mariji je kao tanka crvena nit utkana kroz cijelu povijest Hrvatskog naroda.

Marija se sada nalazi u društvu svoje nebrojene djece. Ovdje je završila tijek svoga zemaljskog života, starost i preminuće da bi onda zasjala u neopisivoj slavi. Mi koji je danas gledamo ne samo na kipovima i slikama nego duhovnim očima u nebeskoj slavi gledamo u njoj uzor i svoj put prema vječnosti. Tamo gdje je naša nebeska Majka, tamo ćemo biti i mi.

Marija je uznesena na Nebo i to nam daje sigurnost da će naša budućnost biti uz Mariju koju ovdje štujemo i pjesme joj i molitve upućujemo da nas ovdje čuva, brani, vodi, štiti i da nas nakon isteka ovoga zemaljskoga života primi k sebi u nebeski i vječni život.