MOLITVA MARIJI ZA DUŠE U ČISTILIŠTU

čistilišteO slavna Djevice Marijo, milostivo pogledaj na duše u čistilištu koje se još nalaze u vatri čistilišta, daleko od Boga i od tebe, koja si im premilostiva Majka. Razriješi njihove sveze i oslobodi ih iz ponora u kojemu uzdišu pune čežnje za nebeskom domovinom i za sretnim trenutkom svoga konačnog sjedinjenja s Bogom, najžarčim ciljem svoga srca. Prije svega molim za duše koje su najzapuštenije. O Majko dobrote, usliši milostivo naše prošnje i udijeli im punu pomoć. O Marijo, vapijemo tebi: sve nas vodi u nebo, k našem Spasitelju Isusu Kristu, tvojemu poklona vrijednom Sinu, koji s Ocem i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen