Molitvena nakana

Molimo, da mladi naše župe ne zanemare molitveni i sakramentalni odnos sa Bogom nakon završetka školske godine.