Molitvena nakana

Molimo, Gospodine, da blagosloviš vlč. Stjepana Mostečaka, novog župnika, kako bi njegovo djelovanje bilo na radost i spas neumrlih duša naših župljana.