Molitvena nakana

Molimo, Gospodina, da svjetlo Božje riječi preobražava stvarnost svakidašnjice naših međuljudskih odnosa u novoj godini.