MOLITVENA OSMINA ZA JEDINSTVO KRŠĆANA 2024.

Tema: „Ljubi Gospodina Boga svoga… i bližnjega svoga kao samoga sebe“

Svake se godine u mjesecu siječnju na poseban način kroz različita liturgijska slavlja u svim crkvama moli za jedinstvo kršćana.  Posljednja zapovijed koju nam je Gospodin ostavio prije dovršenja djela otkupljenja na križu  je zajedništvo i jedinstvo među učenicima da svi budu jedno kao On i Otac, da svijet uzvjeruje. To je njegova volja i zapovijed kako bismo ostvarili sliku u kojoj smo oblikovani od početka, u zajedništvu ljubavi koje struji između osoba Presvetoga Trojstva što daje da su jedno.

Upravo je zato ostvarenje Isusove molitve za jedinstvo odgovornost svih krštenih.

U Molitvenoj osmini, od 18.-25. siječnja 2024. i mi ćemo u našoj crkvi moliti na tu nakanu, jer molitva je snažna stvarnost u životu kršćanina. Molitva mijenja. Kada kršćani razumiju vrijednost i učinkovitost zajedničke molitve za jedinstvo vjernika u Kristu, preobražavaju se u ono što mole.

Jedinstvo kršćana je Božji dar. Molitva nas priprema za primanje toga dara kako bi se preobrazili u ono što želimo.

 

Tumačenje pojmova:

Ekumenizam znači nastojanje oko pomirenja, suradnje, zbližavanja i jedinstva kršćanskih crkava.

Međureligijski dijalog odnosi na sve religije, a ekumenizam je dijaloški napor unutar kršćanskih crkava.