Mudri upravitelji

Čitanja: Am 8, 4-7; 1 Tim 2, 1-8; Lk 16, 1-13

Bog po proroku Amosu odlučno izjavljuje da će suditi, i to oštro suditi, svim profiterima, špekulantima i nepravednim trgovcima jer svojim postupcima tlače i iskorištavaju nevoljnika. Ako je Bog zauzeo takav čvrsti stav prema profiterima, špekulantima i lihvarima, nas vjernike zanima što smo mi u tim momentima dužni činiti u ovom svijetu? Kako se vladati?

Na to pitanje odgovara nam današnje Evanđelje. Mi najprije moramo shvatiti da u ovom svijetu nismo mi gospodari. Bog je gospodar, a mi smo samo upravitelji. To znači da nam je Bog predao u ruke ovaj svijet da ga dograđujemo i izgrađujemo te njime upravljamo, ali s tom Božjom odlukom da ćemo jednom polagati račune pred Bogom, gospodarom, za svaki naš postupak, kako smo upravljali ovim svijetom. U svetom Evanđelju Isus hvali onog nepoštenog upravitelja što nije svoj položaj i materijalno bogatstvo zgrnuo samo sebi nego je dao i drugima, potrebnima, koji čak nisu imali mogućnosti sve vratiti pa im je brisao pola duga i time sebi stekao prijatelje koji će ga u časovima nevolje moći i htjeti primiti k sebi. Ova odgovornost nije samo globalna i teoretska, nego praktična i obvezatna i za pojedince.

Ova odgovornost nije samo materijalna, makar mi vjernici moramo utjecati i prednjačiti, primjerom pokazati, jer njihova odgovornost nije samo pred ljudima nego pred Bogom. Mi smo odgovorni ne samo za materijalna dobra nego i za duhovna dobra. Odgovorni smo za spasenje svijeta i ljudi, naše braće. Odgovorni smo za one koji su daleko od vjere i Boga, do kojih Evanđelje nije možda ni stiglo. Zato su kršćani obavezni propovijedati Evanđelje, širiti ga po svem svijetu.

Nek ova današnja Euharistija bude obnova naše svijesti i kršćanskog poziva. Neka nas pridruži Kristu i njegovoj molitvi za izvršenje velikih ciljeva za čitav svijet i čovječanstvo.