NAJAVE ŽUPNIH HODOČAŠĆA

Hodočašće na Mariju Bistricu

Hodočašće župe Sračinec u Mariju Bistricu će biti u nedjelju 26. 07. 2020. Hodočašće pješaka župe Sračinec u Mariju Bistricu će biti u petak 24. 07. 2020. u 19 sati iz župne crkve.

 

OTKAZANO JE ŽUPNO HODOČAŠĆE u La Salette i Torino

Zbog nedovojnog broja hodočasnika (prijavljeno je samo 15 hodočasnika) hodočašće u La Salette i Torino je otkazano, jer se već sada mora rezervirati i platiti smještaj i autobus, a broj prijavljenih hodočasnika je nedovoljan jer je potrebno minimalno 30 hodočasnika da bi se išlo na hodočašće.