Naš kapelan Nikica Posavi odlazi iz naše župe i postaje župnikom u Kozarevcu

Odlukom varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša, naš župni vikar vlč. Nikica Posavi razriješen je službe u Sračincu te je imenovan župnikom župe sv. Franje Ksaverskoga u Kozarevcu. Stoga ćemo se iduće nedjelje, 15.11.2020. pod Misom u 11,00 sati zahvaliti našem kapelanu na dosadašnjem dvogodišnjem služenju u našoj župi.