Ne živi čovjek samo o kruhu….

Kad jedemo hranu, mi u sebe ugrađujemo život da bi održali naš vlastiti život. Tjelesni kruh, ili bilo koja druga hrana, privremeno održava naš tjelesni život. Ali, nakon što je potrošimo, ponovno smo u potrebi za novom hranom u kojoj se nalazi život.

Često kad upoznamo nekoga, pitamo: „Gdje radiš?“ S tim pitanjem, mi želimo znati kako ta osoba održava život u materijalnom smislu. Mi želimo znati više o tome kako ta osoba „zarađuje za kruh“ u svijetu.

Za neke je, nažalost, „zarađivanja za život“, za kruh svagdašnji, sve što postoji. Za njih je održavanje tjelesnog života dovoljan razlog za sve što rade. Za neke je on jedini smisao života. Oni žive da bi jeli, tako da mogu živjeti i jesti još jedan dan i tako dalje, i tako dalje…

Isus nas je učio da je tjelesno važno i potrebno, ali nedovoljno. Čovjek je i duhovno biće i treba raditi i za svoj duh i dušu. Umjesto da pitamo što netko radi, mogli bi pitati zašto to radi. Koji je razlog da si izabrao ovako zarađivati za kruh? No ispod ovog, proviruje jedno još dublje pitanje: „Zašto uopće tražiš svoj svakodnevni kruh? Sa kojom svrhom? Koji je smisao tvog života? Gdje te on vodi? Čime se hrani tvoja duša da bi ti dala volju za život?“

Isus jasno kažu da nas uzdržava i Riječ Božja; izvor i hrana duhovnog života. Kao što jedemo tjelesni kruh da bi održali tjelesni život, mi moramo jesti i duhovni kruh da bi održali duhovni život. “Čovjek ne živi samo o kruhu, već o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih.“

Zašto? Riječ Božja je životvorna poruka o ljubavi Božjoj koja nas uvijek uzdržava, bili mi toga svjesni ili ne. To je jedina poruka spasenje. Ta živa Božja Riječ se je utjelovila u osobi Isusa Krista. On nam se daje u Svetoj Pričesti kao „kruh života vječnoga“, kao duhovna hrana koja nas stvara na sliku našeg Stvoritelja. On je naša hrana i tko Njemu dođe, neće gladovati i tko u Njega vjeruje, nikad neće ožednjeti nikada.

Ako želimo imati život, ako želimo imati zdravi duhovni život, tada uz kruh naš svagdašnji, trebamo slušati i blagovati živoga Boga, koji je razlog i cilj sveg našeg zemaljskog rada i stvaranja, jer On je u konačnici naš život vječni. Bog nam progovara i danas. Bog nam se i danas daruje kao kruh, kao ljubav, onima koji su gladni i žedni vječnog života. Slušajte ga i njime se hranite da ne umrete za život vječni.