Nedjelja Pedesetnice

Čitanja: Dj 2,1-11; Ps 104; Gal 5,16-25; Iv 15,26-27;16,12-15

Božji Duh je treća Božanska osoba. Njegovo je pravo djelovanje u svijetu da bude oživotvoritelj i posvetitelj. Od u Crkvi potiče jedne da govore riječi Evanđelja, milijunima otvara uši da slušaju riječi Evanđelja, potiče pamet i srce mnogih da Evanđelje prihvate kao Zakon svoga života, da ga žive do herojskog stupnja. Duh Sveti daje snagu i hrabrost milijunima mučenika da proliju i vlastitu krv i život dadnu poradi Evanđelja. Duh Sveti stvara mnoštvo svetaca i svetica, znanih i neznanih. Duh Sveti upravlja um i srce poglavarima Crkve da mogu što je dobro i pravo vidjeti i prosuditi. Duh Sveti vodi Svetu Crkvu da ne zaluta u stvarima vjere i morala.

Crkva pod vodstvom Duha Svetoga nikada u dugoj svojoj dvijetisućnoj povijesti nije zašla s pravog puta i nikadazalutala. Istina jest da su mnogi crkveni ljudi koji nisu slušali poticaje Duha Svetoga u svojoj savjesti lutali i otpali od Crkve kao protivnici ali Crkva nije nikad lutala. Bilo je u Crkvi i loših papa i loših biskupa i loših svećenika koji su zlo činili ali svojim zlom nisu mogli okaljati lice Crkve. Duh Sveti je kroz povijest Crkve rađao velikane duha koji su svojim vlastitim životom, svojim naučavanjem i svojim djelovanjem zadužili čitav svijet. Plamen Duha Svetoga stvarao je čudesa u Crkvi do današnjeg dana.

Kako bi izgledao ovaj svijet da u njemu ne djeluje Duh Sveti teško je reći. Duh Sveti, piše u Svetom Pismu, već u zoru stvaranja lebdio je nad vodama. Sveto Pismo hoće time reći da je Duh Sveti prisutan i u stvaranju i u opstanku i u rastu i u napretku ove zemlje. Duh Sveti je prisutan i u nama. U svakom sakramentu silazi Duh Sveti k nama. Na osobiti način silazi k nama u sakramentu svete Potvrde. Svećenici ga na osobit način primaju u sakramentu svećeničkoga reda a biskupi u biskupskom posvećenju. Svako dobro u nama djelo je Duha Svetoga.

Otvorimo zato danas srca sili odozgo – Duhu Svetom. On neka u nama zapali svako dobro i tako obnovi lice zemlje.

 

“Primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci… sve do kraja zemlje.“ (Dj 1,8)

Ove riječi uskrsli Isus upućuje apostolima prije nego će uzići na nebo. Ispunio je poslanje koje mu je Otac povjerio: živio je, umro i uskrsnuo da bi oslobodio čovječanstvo od zla, da bi ga pomirio s Bogom, ujedinio ga u jednu obitelj. Sada, prije nego će se vratiti k Ocu, povjerava svojim apostolima zadatak da nastave njegovo djelo i da mu budu svjedoci po cijelome svijetu. Isus dobro zna da je to neizmjerno više od njihovih sposobnosti, pa zato obećava Duha Svetoga. Kad na Duhove Duh Sveti siđe na njih, preobrazit će prostodušne bojažljive galilejske ribare u odvažne navjestitelje evanđelja. Preko apostola Isus povjerava zadatak svjedočenja čitavoj Crkvi. Iskustvo je prve kršćanske zajednice iz Jeruzalema da su živeći “u radosti i prostodušnosti srca” svakoga dana privlačili nove članove. To je i iskustvo članova prve zajednice apostola Ivana, koji su naviještali što su čuli i što su vidjeli svojim očima. Krštenjem i krizmom i mi smo primili Duha Svetoga koji nas potiče svjedočiti i naviještati evanđelje. I nama Isus jamči:

Duh Sveti je dar Uskrslog Gospodina. Prebiva u nama kao u svom hramu, prosvjetljuje nas i vodi. To je Duh istine koji nam pomaže razumjeti Isusove riječi, oživljava ih i čini suvremenima, privlači mudrošću, predlaže nam što trebamo reći i kako trebamo reći. To je duh Ljubavi koji raspaljuje istom svojom ljubavlju, čini nas sposobnima da ljubimo Boga svim srcem, dušom i snagama, te da ljubimo one koje sretnemo na našem putu. To je duh jakosti koji daje hrabrost i snagu da budemo dosljedni evanđelju i da uvijek svjedočimo istinu. Samo vatrom ljubavi koju On širi u našem srcu možemo ispuniti veliko poslanje koje nam je Isus povjerio.

 

“…bit ćete mi svjedoci… sve do kraja zemlje.”

Kako svjedočiti Isusa? Živeći novi život koji je On donio na zemlju – ljubav, i pokazati njegove plodove. Moram slijediti Duha Svetoga koji me, svaki put kad susretnem brata ili sestru, čini spremnim da “postanem jedno” s njim ili s njom, da im služim do savršenstva; koji mi daje snagu da ih ljubim ako su mi na neki način i neprijatelji; koji mi obogaćuje srce milosrđem da bih znao oprostiti i mogao razumjeti njihove potrebe; koji me čini gorljivim da u prikladnom trenutku priopćim ono najljepše što nosim u duši… Preko moje ljubavi Isusova se ljubav objavljuje i prenosi. To je poput leće koja skuplja zrake sunca: ako joj približimo komadić papira on će se zapaliti, jer se sabiranjem sunčevih zraka temperatura povećava. Ali ako komadić papira izravno izložimo suncu, neće se zapaliti. Tako se ponekad događa s ljudima. Izgleda kao da su ravnodušni prema vjeri, no ponekad se – jer Bog tako želi – pred nekom osobom koja živi u ljubavi Božjoj, zapale, jer je ta osoba kao leća koja skuplja zrake, pali i osvjetljava.

S ovom ljubavlju Božjom i preko nje možemo stići daleko, i priopćiti brojnim drugim osobama naše otkriće: “…sve do kraja zemlje.”

“Krajevi zemlje” nisu samo zemljopisni. Oni uključuju primjerice i one nama bliske osobe koje još nisu imale radost upoznati doista evanđelje. Dotle nas treba poticati naše svjedočanstvo. Želimo zatim živjeti “Zlatno pravilo”, prisutno u svim religijama: činiti drugima što bismo željeli da drugi nama čine. Iz ljubavi prema Isusu traži se od nas da postanemo jedno sa svakim, s potpunim zaboravom na sebe, sve dok drugi, nježno ranjen ljubavlju Božjom u nama, ne htjedne postati jedno s nama, u uzajamnoj izmjeni pomoći, ideala, planova i osjećaja. Tek tada ćemo moći predati riječ, koja će biti dar u uzajamnosti ljubavi. Neka nas Bog učini svojim svjedocima pred ljudima, da bi u nebu Isus – kako nam je obećao – svjedočio za nas pred svojim Ocem.