NEDJELJA – Večernja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

O Trojstvo silno, presveto,
vlast Tvoja svuda stere se,
vremenima i vječnošću
milostivo Ti upravljaš.

Ti vrutak sve si radosti,
i samo sebi dostaješ,
a blaga Tvoja providnost
nebesa, zemlju bogati.

O Oče, vrelo milosti,
o Sine, Svjetlo Očevo,
o Duše, svezo ljubavi,
i poljupče obojice!

O Trojice preblažena,
praizvore stvorenja svih,
počelo svega stvorenog,
i bića sviju ljepoto!

Ti okruni nas milošću:
obdari sve nas sinovstvom
da hram Tvoj sveti budemo
i Tebi na čast živimo.

Uvedi nas, o Trojice,
u društvo svetih anđela,
da zahvalno Ti pjevamo
u vjekovječne vjekove. Amen.

 

 

Psalmodija

Ant. Slavljeno neka je Trojstvo i božanstvo
jedno prije svih vjekova, i sada i navijeke.

Sva djela Gospodnja, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Anđeli Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Nebesa, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sve vode nad nebesima, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sve sile Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sunce i mjeseče, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Zvijezde nebeske, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sve kiše i rose, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Svi vjetrovi, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Ognju i žare, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Studeni i vrućino, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Rose i mrazovi, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Lede i studeni, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Tuče i snijezi, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Noći i dani blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Svjetlo i tmino, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Munje i oblaci, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Zemlja neka blagoslivlje Gospoda:*
neka Ga hvali i uzvisuje dovijeka!

Bregovi i brežuljci, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sve raslinstvo na zemlji, blagoslivljaj Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Izvori, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Mora i rijeke, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Kitovi i sve što se miče u vodama, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Ptice nebeske, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sve divlje i pitome životinje, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sinovi ljudski, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Izraele, blagoslivljaj Gospoda:*
hvali i uzvisuj Ga dovijeka!

Svećenici Gospodnji, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sluge Gospodnje, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Dusi i duše pravednih, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Sveti i ponizni srcem, blagoslivljajte Gospoda:*
((hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!))

Hananijo, Azarjo, Mišaele, blagoslivljajte Gospoda:*
hvalite i uzvisujte Ga dovijeka!

Blagoslivljajmo Oca, Sina sa Svetim Duhom,*
hvalimo i uzvisujmo Ga dovijeka!

Blagoslovljen budi, Gospodine, na svodu nebeskom,*
hvaljen i slavljen dovijeka!

Ant. Slavljeno neka je Trojstvo i božanstvo jedno prije svih vjekova, i sada i navijeke.

 

 

Ant. ((Hvalite Gospodina s nebesa!))

Hvalite Gospodina s nebesa,*
hvalite Ga u visinama!

Hvalite Ga, svi anđeli Njegovi,*
hvalite Ga, sve vojske Njegove!

Hvalite Ga, sunce i mjeseče,*
hvalite Ga, sve zvijezde svjetlosne!

Hvalite Ga, nebesa nebeska,*
i vode nad nebesima!

Neka hvale ime Gospodnje,*
jer On zapovjedi i postadoše.

Postavi ih zauvijek i dovijeka,*
zakon dade koji neće proći.

Hvalite Gospodina sa zemlje,*
nemani morske i svi bezdani!

Ognju i grade, sniježe i maglo,*
olujni vjetre, što riječ Njegovu izvršavaš!

Gore i svi brežuljci,*
plodonosna stabla i svi cedrovi!

Zvijeri i sve životinje,*
gmizavci i ptice krilate! –

Zemaljski kraljevi i svi narodi,*
knezovi i suci zemaljski.

Mladići i djevojke,*
starci s djecom zajedno:

nek svi hvale ime Gospodnje,*
jer jedino je Njegovo ime uzvišeno!

Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,*
On podiže snagu svom narodu,

On proslavlja pobožnike svoje,*
sinove Izraelove – narod Njemu blizak.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Hvalite Gospodina s nebesa!

 

 

Ant. Blagoslovljeno budi sveto Trojstvo i nerazdijeljeno Jedinstvo;
Njemu hvalu iskazujmo jer na nama je pokazao svoju ljubav.

Hvalite, sluge Gospodnje,*
hvalite ime Gospodnje!

Blagoslovljeno ime Gospodnje,*
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska*
hvaljeno bilo ime Gospodnje!

Uzvišen je Gospodin nad sve narode,*
slava Njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš,+
koji u visinama stoluje*
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Podiže iz prašine uboga,*
iz gliba vadi siromaha

da ga posadi s prvacima,*
s prvacima svoga naroda.

Nerotkinji daje da u domu stanuje*
kao radosna majka djece brojne.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslovljeno budi sveto Trojstvo i nerazdijeljeno Jedinstvo;
Njemu hvalu iskazujmo jer na nama je pokazao svoju ljubav.

 

Čitanje

O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega! Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi Njegovi! Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li Mu bi savjetnikom? Ili: tko Ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo? Jer, sve je od Njega i po Njemu i za Njega! Njemu slava u vijeke. Amen.

 

Odgovor na Božju riječ

Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom. Hvalimo Ga dovijeka.

(Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom. Hvalimo Ga dovijeka.)

Jedinome Bogu čast i slava.

Hvalimo Ga dovijeka.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Blagoslivljajmo Oca i Sina sa Svetim Duhom. Hvalimo Ga dovijeka.

 

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Neka Ti je hvala, Bože; neka Ti je hvala, istinito i jedno Trojstvo,
jedno i najviše Božanstvo, sveto i jedno Jedinstvo.

+ Veliča*
duša moja Gospodina

i klikće duh moj*
u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:*
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,*
sveto je Ime Njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je Njegova*
nad onima što se Njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,*
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,*
a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,*
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,*
kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje*
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Neka Ti je hvala, Bože; neka Ti je hvala, istinito i jedno Trojstvo, jedno i najviše Božanstvo, sveto i jedno Jedinstvo.

 

Prošnje

Krist Gospodin je glava naša a mi smo udovi Njegovi. Poklonimo se Njemu i radosno Mu uskliknimo:

Z.: DOĐI KRALJEVSTVO TVOJE, GOSPODINE.

  • Oče, svemogući vječni Bože, u imenu svoga Sina pošalji na svoju Crkvu Duha Svetoga, Branitelja, da je čuva u jedinstvu ljubavi i savršene istine.
  • Svemogući Oče, nek Tebe, Riječ i Duha Svetoga kao jednog svi upoznaju te vjeruju, ufaju se i ljube jednoga Boga.
  • Daj nam, Gospodine, duha molitve i zahvaljivanja da Ti u svemu vazda zahvaljujemo.
  • Od svih nas, Gospodine, nevolja oslobodi i svoj blagoslov izlij u naše obitelji i naše domove.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

Završna molitva

Daj, Svemogući Bože, da hvale koje Ti sada iskazujemo uzmognemo u vječnosti još više sa svetima Tvojima kliktati. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

+ Blagoslovio nas svemogući Bog,
sačuvao nas od svakoga zla*
i priveo nas u život vječni.* Amen.