NOVE KLUPE U ŽUPNOJ CRKVI

Ovaj tjedan postavljeno je 12 novih klupa (klecala) u župnoj crkvi i tako su se zamijenile dosadašnje klupe koje su se počele raspadati i koje se bile neudobne za sjedenje. Klupe je izradila firma iz Trnovca Bartolovečkog, vlasnika Miroslava Jerešića, koji je već radio klupe za više crkvi. Klupe su izrađene u suradnji sa strukom i uredom za liturgiju Varaždinske biskupije. Stare klupe smo podali za manju svotu od 5. 000, oo kn za dvije kapelice u župi Feričanci (između Našica i Osijeka) kako bismo smanjili trošak izrade novih klupa.

Trošak izrade novih klupa iznosi 48. 000, oo kn. Do sada je plaćeno iz župne blagajne 20. 000, oo kn akontacije. Ovaj tjedan plaćeno je još 15. 000, oo kn i to: 5. 000, oo kn od prodaje starih klupa, 5. 000, oo kn je poklonila obitelj Marije i Rudolfa Kirić, a 5. 000, oo kn je iz Općinskog proračuna za 2013. godinu za župu Sračinec. Znači da je do sada za klupe plaćeno 35. 000, oo kn. Ostalo je za platiti još 13. 000, oo kn. Od srca zahvaljujem svim donatorima i molim sve koji su u mogućnosti da po svojim mogućnostima doprinesu da sakupimo za preostali dug. Ako niste u mogućnosti pomoći, onda barem podmirite svoj obiteljski dar za 2013. godinu (100 kn godišnje). Unaprijed svima zahvaljujem. U planu je da se iduće godine zamjene još 4 klupe koje su u bočnim kapelicama i da se izrade nove, zatvorene ispovjedaonice. Klupe kod ulaznih vrata za sada se neće mijenjati. Na ovaj način stalno održavamo i obnavljamo našu župnu crkvu kako bi nam i dalje bila na ponos i radost.