Obavijest o novoj organizaciji sprovoda u župi Sračinec

U župi Sračinec od 1. 04. 2019. organizaciju ukopa je preuzela tvrtka „Čistoća” iz Varaždina po odluci Općine Sračinec.“Čistoća” će od sada određivati dan i sat sprovoda i preuzima svu brigu oko ukopa. Od 1. 04. 2019. tako više neće biti sprovoda nedjeljom i državnim blagdanima. Za prijavu sprovoda i dalje ćete doći u župni ured koji će onda kontaktirati „Čistoću” za dogovor o danu i satu kada će biti sprovod.