ODLUKA PASTORALNOG VIJEĆA

Kako župa nema župnog vikara, od ove godine se dnevno zapisuje jedna misna nakana manje (dvije, umjesto tri nakane), zbog čega se događa da su mise ranim danom popunjene sve do rujna mjeseca. Javio se problem: kada imati mise za nove pokojne kad je sve puno? Na sjednici pastoralnog vijeća, koja je održana 14. 02. 2015. prihvaćen je prijedlog župnika, da se misa za nove pokojne (samo za njih) mogu nadopisati samo subotom, i to samo po jedan pokojnik (koji je nedavno imao sprovod). Tako da će ponekad subotom biti tri misne nakane, a ne dvije kao inače, kako bi se moglo izaći u susret ožalošćenoj obitelji.