ODLUKE ŽUPNOG PASTORALNOG VIJEĆA

1. Mise će radnim danom u razdoblju zimskog računanja vremena biti u 18 sati (a ne kao do sada u 17 sati) počevši od ponedjeljka 22. 02. 2016. Sve ostale mise ostaju po starom.

2. Od ponedjeljka nakon 1. korizmene nedjelje, za vrijeme cijele korizme, svaki će se dan na misama kratko propovijedati nakon Evanđelja.

Kako su već sada zauzeti svi termini za mise u 2016. godini, problem je što sa onima koji ove godine nisu upisali ni jednu misu za svoje pokojne? Župno vijeće je odlučilo da oni koji nisu upisali ni jednu misu u 2016. godini, mogu upisati misu koja će biti treća misna nakana toga željenoga dana. Tako će neke dane biti tri misne nakane, a neke dane samo dvije. To ne vrijedi za one koji su si već upisali mise pa bi htjeli 4 ili 5 misu. To je samo za one koji do sada nisu upisali ni jednu misu, za nedavno umrle i za nakane za zdravlje i sl. To vrijedi za mise samo u Sračincu. Novac te treće mise ide u biskupiju za potrebe biskupije, jer svećenik smije dnevno uzeti novac samo od jedne mise. Ako ima više misa istoga dana, taj novac ne smije zadržati za sebe, već ga predaje biskupiji.