PETAK – Jutarnja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

Mi, Kriste, Tebi pjevamo,
živote, nado vjernika!
Ti put si dobra, začetnik,
Ti svjetskog mira graditelj!

Što vjerni Tvoji uzmognu,
što žele i što uspiju,
to dar je Tvoje ljubavi,
to snaga Tvoja izvodi.

Mir podaj našem vremenu,
probudi vjeru stamenu,
za dobra djela poletnim
potakni sve nas ufanjem.

Ti mlake duše ozdravi,
Ti srca grešna očisti,
i vatrom marne ljubavi
probudi na dobrohotnost.

Gospodinu Trojednome
nek bude slava vječita
koj’ život vječni puku svom
u rajskom domu neka da. Amen.

 

Psalmodija

Ant. Gospodine,
istinom me svojom vodi.

K Tebi, Gospodine, uzdižem dušu svoju,*
u Tebe se uzdam, Bože moj:

ne daj da se postidim,*
da se ne vesele nada mnom dušmani!

Koji se u Tebe uzdaju, postidjet se neće:*
postidjet će se koji se lako iznevjere.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,*
nauči me svojim stazama!

Istinom me svojom vodi i pouči me,+
jer Ti si Bog, moj Spasitelj:*
u Tebe se pouzdajem svagda.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti*
i ljubavi svoje dovijeka.

Ne spominji se grijeha moje mladosti ni prijestupa,+
spomeni me se po svojoj ljubavi -*
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost;*
grešnike On na put privodi.

On ponizne u pravdi vodi*
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina*
za onog koji čuva Savez Njegov i propise.

Gospodine, radi svojeg imena*
grijeh moj mi oprosti, jer je velik.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodine, istinom me svojom vodi.

 

 

Ant. Zakon Gospodinov srce sladi
i oči prosvjetljuje.

Savršen je Zakon Gospodnji – dušu krijepi;*
pouzdano je Svjedočanstvo Gospodnje – neuka uči;

prava je naredba Gospodnja – srce sladi;*
čista je zapovijed Gospodnja – oči prosvjetljuje;

neokaljan strah Gospodnji – ostaje svagda;*
istiniti sudovi Gospodnji – svi jednako pravedni,

dragocjeniji od zlata, zlata čistoga,*
slađi od meda, meda samotoka.

Sluga Tvoj pomno na njih pazi,*
vrlo brižno on ih čuva.

Ali tko propuste svoje da zapazi?*
Od potajnih grijeha očisti me!

Od oholosti čuvaj slugu svoga*
da mnome ne zavlada.

Tad ću biti neokaljan,*
čist od grijeha velikoga.

Riječi Ti usta mojih omiljele*
i razmišljanje srca moga pred licem Tvojim.

Gospodine, hridi moja,*
Otkupitelju moj!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Zakon Gospodinov srce sladi i oči prosvjetljuje.

 

 

Ant. Svi krajevi zemlje vidješe
spasenje Boga našega.

Ja vjerujem i kada kažem:*
„Nesretan sam veoma.“

U smetenosti svojoj rekoh:*
„Svaki je čovjek lažac!“

Što da uzvratim Gospodinu*
za sve što mi je učinio?

Uzet ću čašu spasenja*
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje*
pred svim pukom Njegovim.

Dragocjena je u očima Gospodnjim*
smrt pobožnika Njegovih.

Gospodine, Tvoj sam sluga,+
Tvoj sluga, sin službenice Tvoje:*
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne,*
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje*
pred svim pukom Njegovim,

u predvorjima Doma Gospodnjega,*
posred tebe, Jeruzaleme!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Svi krajevi zemlje vidješe spasenje Boga našega.

 

Čitanje

Svi se, jedni prema drugima, pripašite poniznošću, jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost. Ponizite se, dakle, pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme. Svu svoju brigu povjerite Njemu, jer On se brine za vas.

 

Odgovor na Božju riječ

Vapaj moj, Gospodine, nek do Tebe dopre.

Prosvijetli me po riječi svojoj.

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Gospodine, daj svome narodu da okusi spasenje
i oprosti nam grijehe.

+ Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,*
što pohodi i otkupi narod svoj;

podiže nam snagu spasenja*
u domu Davida, sluge svojega,

kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:+
spasiti nas od neprijatelja naših -*
i od ruke sviju koji nas mrze;

iskazati dobrotu ocima našim,*
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,

zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu:*
da će nam dati

te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,*
služimo bez straha

u svetosti i pravednosti pred Njim*
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati*
jer ćeš ići pred Gospodinom
da Mu pripraviš putove,

da pružiš spoznaju spasenja narodu Njegovu*
po otpuštenju grijeha njihovih,

darom premilosrdnog srca Boga našega*
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,

da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj,*
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodine, daj svome narodu da okusi spasenje, i oprosti nam grijehe.

 

Prošnje

Poklonimo se Kristu, koji je svojim križem svijetu donio spas, i pobožno Mu uskliknimo:

Z.: DAJ NAM, GOSPODINE, MILOSRĐE SVOJE.

  • Nek nas danas Tvoja svjetlost obasjava i Ti upravljaj djelo naših ruku.
  • Ti ne dopuštaš da budemo kušani iznad svojih sila: ojačaj slabe, pridigni pale.
  • Nek nam ovaj dan bude ugodan, miran i neokaljan da Ti večeras mognemo radosna i čista srca hvalu iskazati.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

Završna molitva

Gospodine, svemogući Bože, Tvojom dobrotom započinjemo ovaj dan. Spasi nas danas svojom snagom i ne daj da danas grijeha počinimo, već daj da naše misli, riječi i djela budu posve u skladu s Tvojom voljom i Tvoju pravednost odrazuju. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

Blagoslovio nas i sačuvao svemogući
i milosrdni Bog:

+ Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.