PETAK – Večernja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.
Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

O dobri Stvorče svjetlosti,
što daješ svjetlo svagdanje,
što stvarat svijet započinješ
stvorenjem svjetla prvoga.

I danom zoveš časove
što vežu jutro s večerom:
već pada tama večernja,
čuj molbe naše, čuj nam plač!

Ne pusti da nam porok ljut
u duši život uguši,
da Tebe s uma smetnuvši
u grijehe ona utone.

Na molitvu je potiči,
daj život joj zadobiti;
daj bježati od prijestupa
i okajat bezakonja.

Podijeli, Oče milostiv,
i Sine jednak Ocu svom,
što s Njim i s Duhom Presvetim
u kraju vladaš vječitom. Amen.

 

Psalmodija

Ant. Srce raskajano i ponizno,
Bože, nemoj prezreti.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome,*
po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Operi me svega od moje krivice,*
od grijeha me mojeg očisti!

Bezakonje svoje priznajem,*
grijeh je moj svagda preda mnom.

Tebi, samom Tebi ja sam zgriješio*
i učinio što je zlo pred Tobom:

pravedan ćeš biti kad progovoriš,*
bez prijekora kada presudiš.

Evo, grešan sam već rođen,*
u grijehu me zače majka moja.

Evo, Ti ljubiš srce iskreno,*
u dubini duše učiš me mudrosti.

Poškropi me izopom da se očistim,*
operi me, i bit ću bjelji od snijega!

Objavi mi radost i veselje,*
nek se obraduju kosti satrvene!

Odvrati lice od grijeha mojih,*
izbriši svu moju krivicu!

Čisto srce stvori mi, Bože,*
i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega*
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja*
i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike Tvojim stazama,*
i grešnici Tebi će se obraćati.

Oslobodi me od krvi prolivene,+
Bože, Bože spasitelju moj!*
Nek mi jezik kliče pravednosti Tvojoj!

Otvori, Gospodine, usne moje,*
i usta će moja navješćivati hvalu Tvoju.

Žrtve Ti se ne mile,*
kad bih dao paljenicu, Ti je ne bi primio.

Žrtva Bogu duh je raskajan,*
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

U svojoj dobroti milostiv budi Sionu,*
i opet sagradi jeruzalemske zidine!

Tada će Ti biti mile žrtve pravedne,+
prinosi i paljenice,*
i tad će se prinosit teoci na žrtveniku Tvojemu.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Srce raskajano i ponizno, Bože, nemoj prezreti.

 

 

Ant. ((Iz dubine, Gospodine,
vapijem Tebi.))

Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi*
Gospodine, usliši glas moj!

Neka pazi uho Tvoje*
na glas moga vapaja!

Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,*
Gospodine, tko će opstati?

Al’ u Tebe je praštanje,*
da bismo Ti služili.

U Gospodina ja se uzdam,*
duša se moja u Njegovu uzda riječ.

Duša moja čeka Gospodina*
više no zoru straža noćna;

više no zoru straža noćna*
nek Izrael čeka Gospodina.

Jer je u Gospodina milosrđe*
i obilno je u Njega otkupljenje;

On će otkupiti Izraela*
od svih grijeha njegovih.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Iz dubine, Gospodine, vapijem Tebi.

 

 

Ant. Blažen čovjek
komu je krivica otpuštena

Blažen onaj kome je zločin otpušten,*
kome je grijeh pokriven!

Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju,*
i u čijem duhu nema prijevare!

Prešutjet sam htio, al’ kosti mi klonuše*
od neprestana jecanja.

Danju i noću ruka me Tvoja tištala,*
snaga mi se trošila ko za ljetnih žega.

Tad grijeh svoj Tebi priznah*
i krivnju svoju više ne skrivah.

Rekoh: „Priznat ću Gospodinu prijestup svoj“,*
i Ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Zato nek Ti se moli pobožnik svaki*
u času nevolje.

Kad bujice silne navale,*
njega neće stići.

Utočište Ti si moje,+
od tjeskobe Ti ćeš me sačuvat,*
okružit me radošću spasenja.

Učit ću te, put Ti kazat kojim Ti je ići,+
svjetovat ću te,*
oko će moje bdjeti nad Tobom.

Ne budite kao konji ili mazga bez razuma:+
divljinu im krotiš vođicama i uzdom,*
inače im se ne primiči!

Bezbožnika taru mnoge nevolje,*
a tko se uzda u Gospodina, njega okružuje milost.

Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,*
kličite, svi koji ste srca čestita!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blažen čovjek komu je krivica otpuštena

 

Čitanje

Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.

 

Odgovor na Božju riječ

Iscijeli mi dušu, jer Tebi sagriješih.

(Iscijeli mi dušu, jer Tebi sagriješih.)

Zavapih: Gospodine, smiluj mi se…

Jer Tebi sagriješih.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Iscijeli mi dušu, jer Tebi sagriješih.

 

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Gospodin prihvati nas, sluge svoje,
spomenuvši se dobrote svoje.

+ Veliča*
duša moja Gospodina

i klikće duh moj*
u Bogu mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:*
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,*
sveto je Ime Njegovo.

Od koljena do koljena dobrota je Njegova*
nad onima što se Njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje,*
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,*
a uzvisi neznatne.

Gladne napuni dobrima,*
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,*
kako obeća ocima našim:

spomenuti se dobrote svoje*
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Gospodin prihvati nas, sluge svoje, spomenuvši se dobrote svoje.

 

Prošnje

Kristu Gospodinu, koji među nama živi, mi narod, Njegova svojina, iskažimo hvalu i zavapijmo:

Z.: USLIŠI NAS, GOSPODINE, NA SLAVU SVOGA IMENA.

  • Bože, oprosti nam grijehe, kojima smo Te vrijeđali, i daj da Te opet čista srca možemo voljeti!
  • Gospodine, pomozi svima koj i trpe progonstvo radi imena tvoga Sina jer je On obećao da ćeš Ti dati Duha istine da u njima govori.
  • Ljubav svoju iskaži umirućima i nek njihove oči vide spasenje Tvoje.
  • Pokojne uvedi u vječno kraljevstvo gdje se i mi nadamo jednom s Tobom kraljevati.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

Završna molitva

Na izmaku ovog dana Tebi, Gospodine, dajemo hvalu i usrdno se utječemo Tvojoj dobroti: što smo počinili u svojoj slabosti, Ti nam to dobrostivo zaboravi. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

+ Blagoslovio nas svemogući Bog,
sačuvao nas od svakoga zla*
i priveo nas u život vječni.* Amen.