POČINJE ŽUPNI VJERONAUK ZA FIRMANIKE I PRVOPRIČESNIKE

djeca na livadi26. 09. 2015.:

8 sati – firmanici

9 sati – firmanice

10 sati – svi prvopričesnici