Polaganje računa

Možda si u svom zvanju ili poslovnom životu morao polagati račune. Jesi li već mislio na to da ćeš morati položiti račun za svoj život, u pogledu tvog odnosa prema Bogu i ljudima? Jednom ćeš morati o tome položiti račun. Onda može biti prekasno, jer slijedi sud, i Božji gnjev te može pogoditi. Božja namjera i ljubav je da ne dođemo pred sud gnjeva, nego da zadobijemo slavu. Zato imaš još danas priliku da pregledaš svoj život i svoje djelovanje. Imaš mogućnost da se danas obratiš od zla puta. Možeš priznati pred Bogom i pred ljudima što nije bilo ispravno. Sve možeš opet popraviti, koliko stoji u tvojim mogućnostima. Možeš dati zadovoljštinu za svoje grijehe. Možeš prizvati Isusa u vezi svojih nedostataka, u vezi manjkavosti tvoga života, da bi ti on u tome pomogao. Takvu mogućnost ti daje Bog u svojoj ljubavi, koja ne može podnijeti da budeš izgubljen. Nemoj više odgađati pripremu za taj obračun! Sutra već može biti prekasno!