PONEDJELJAK – Jutarnja molitva

+ Bože, u pomoć mi priteci.

Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

 

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

 

Himan

O Bože, svjetlo vječito,
o Trojice jedinstvena,
mi slabašni Ti kličemo,
i usrdno Te molimo.

Mi vjerujemo dušom svom
u Boga Oca svevišnjeg,
u Krista Sina Njegova
i Duha, njihov poljubac.

O Istino, o Ljubavi,
o Svrho, Srećo, Blaženstvo,
vjerovat daj nam, nadat se
i ljubiti i postići.

Početak i Svršetak si,
Ti vrelo sveg si stvorenja,
Ti utjeha si jedina,
Ti nada svima sigurna.

Moć Tvoja svemu kadra je,
Ti jedin svima dostaješ,
Ti svjetlo si jedinstveno,
Ti zaufanih nagrada.

O Trojice preblažena,
o Oče, Sine, Duše svet,
mi iz dna srca vapimo:
priteci svima u pomoć. Amen.

 

Psalmodija

Ant. Divno je, Gospodine,
ime Tvoje po svoj zemlji.

Gospodine, Bože naš,+
divno li je ime Tvoje po svoj zemlji,*
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi+
hvalu si pripravio protiv neprijatelja,*
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam Ti nebesa, djelo prstiju Tvojih,*
mjesec i zvijezde što ih učvrsti –

pa što je čovjek da ga se spominješ,*
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela,*
slavom i čašću njega ovjenča.

Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,*
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda,*
i zvijeri poljske k tome,

ptice nebeske i ribe morske,*
i što god prolazi stazama morskim. –

Gospodine, Bože naš,*
divno li je ime Tvoje po svoj zemlji!

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Divno je, Gospodine, ime Tvoje po svoj zemlji.

 

 

Ant. Hvalimo Tvoje dično ime, Gospodine!

Blagoslovljen da si, Gospodine,
Bože našeg oca Izraela, *
odvijeka dovijeka!

Tvoja je, Gospodine, veličina,+
sila, slava, sjaj i veličanstvo,*
jer je Tvoje sve što je na nebu i na zemlji;

Tvoje je, Gospodine, kraljevstvo,+
i Ti si uzvišen povrh svega,*
Poglavar svega!

Od Tebe je bogatstvo i slava,*
ti vladaš nad svim,

u Tvojoj je ruci sila i moć,*
u Tvojoj je vlasti
da učiniš velikim i jakim sve.

I slavimo te, Bože naš,*
i hvalimo Tvoje dično ime.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Hvalimo Tvoje dično ime, Gospodine!

 

 

Ant. Dobro je, Gospodinu se uteći,
jer je vječna ljubav Njegova.

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar,*
jer je vječna ljubav Njegova!

Neka rekne dom Izraelov:*
„Vječna je ljubav Njegova!“

Neka rekne dom Aronov:*
„Vječna je ljubav Njegova!“

Svi koji se Gospodina boje neka reknu:*
„Vječna je ljubav Njegova!“

Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah:*
On me usliša i oslobodi.

Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem:*
što mi tko može?

Gospodin je sa mnom, pomoć moja,*
i zbunjene gledam dušmane.

Bolje se Gospodinu uteći*
nego se uzdat u čovjeka.

Bolje se Gospodinu uteći*
nego se uzdat u mogućnike.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dobro je, Gospodinu se uteći, jer je vječna ljubav Njegova.

 

Čitanje

Čuj, Izraele! Gospodin je Bog naš, Gospodin je jedan! Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom! Riječi ove što ti ih danas naređujem, neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad lijegaš i kad ustaješ.

 

Odgovor na Božju riječ

Kako su silna djela Tvoja, Gospodine.

(Kako su silna djela Tvoja, Gospodine.)

Sve si mudro učinio.

Djela Tvoja, Gospodine.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.

Kako su silna djela Tvoja, Gospodine.

 

Evanđeoski hvalospjev

Ant. Blagoslovljen Gospodin
Bog naš.

+ Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov,*
što pohodi i otkupi narod svoj;

podiže nam snagu spasenja*
u domu Davida, sluge svojega,

kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka:+
spasiti nas od neprijatelja naših -*
i od ruke sviju koji nas mrze;

iskazati dobrotu ocima našim,*
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,

zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu:*
da će nam dati

te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja,*
služimo bez straha

u svetosti i pravednosti pred Njim*
u sve dane svoje.

A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati*
jer ćeš ići pred Gospodinom
da Mu pripraviš putove,

da pružiš spoznaju spasenja narodu Njegovu*
po otpuštenju grijeha njihovih,

darom premilosrdnog srca Boga našega*
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,

da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj,*
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu*
i Duhu Svetomu.

Kako bijaše na početku,+
tako i sada i vazda*
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Blagoslovljen Gospodin Bog naš.

 

Prošnje

Pomolimo se Kristu, koji je krotka i ponizna srca, te Mu zavapijmo:

Z.: KRALJU LJUBLJENI, SMILUJ NAM SE.

  • Pogledaj na nas koji ćemo sada započeti svoj rad: pridružujući se Tvome stvaralačkom djelu, daj nam vršiti Tvoju volju.
  • Ne dopusti, Gospodine, da nas danas zlo svlada, već daj da dobrim nadvladamo zlo.
  • Spomeni se siromaha i napuštenih: nek im ovaj dan što započinje ne bude pretežak, već im donese utjehu i radost.
  • (Tjedna nakana molitvene zajednice sv. Mihaela. Ili:) Posveti, Bože, članove naše molitvene zajednice sv. Mihaela da Ti u poniznosti i dobroti služe te tako proslave Tvoje Ime.

 

Molitva Gospodnja

Oče naš,* koji jesi na nebesima,* sveti se ime Tvoje,* dođi kraljevstvo Tvoje,* budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!* Kruh naš svagdanji daj nam danas!* I otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim!* I ne uvedi nas u napast,* nego izbavi nas od zla!* Amen.

 

 

Završna molitva

Dobri Oče! Ti si čovjeka pozvao na rad i dobrotom ga svojom potičeš da se s drugim ljudima uzajamno potpomaže i usavršuje. Daj nam tako trajno raditi da svi živimo kao braća, prožeti bratstvom i ljubavlju. To Te, Oče, molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.

 

Zaključak

Blagoslovio nas i sačuvao svemogući
i milosrdni Bog:

+ Otac i Sin i Duh Sveti. Amen.