Poslanje

Čitanja: Iz 66,10-14c; Ps 66; Gal 6,14-18; Lk 10,1-12.17-20

Poruku o Kraljevstvu Božjem Isus povjerava i stavlja u slabe ljudske ruke. Kad čovjeku povjerite neki posao i neku zadaću čovjek se odmah pita: „Hoću li ja to moći? To je sasvim normalno pitanje pa su se i ona sedamdeset dvojica učenika, koje je Isus slao u gradove i sela kamo je sam imao doći, sigurno pitali u sebi: „Hoćemo li to moći? pa im je Isus napomenuo: „Evo, šaljem vas kao ovce među vukove.“ Što znači, idete u neprijateljsku sredinu i još im je zapovjedio: „Ne nosite ni kese, ni torbe, ni novca, ne nosite ni dva odijela, ni hrane. Ništa na što se u svojim pothvatima ljudi oslanjaju, vi nemojte uzimati sa sobom.“ Putovi Kraljevstva Božjega su sasvim drugačiji. Kraljevstvo Božje se oslanja na Isusa i njegovu riječ. Zato je Isus zapovjedio sedamdeset dvojici: „Kad uđete u koju kuću najprije joj zaželite i recite: Mir kući ovoj.“ Vi ste time svoje poslanje ispunili. Hoće li to poslanje uspjeti ili ne će, ne ovisi o vama. Ljubitelji mira će zadobiti mir i primit će vas. Ne ćete pokraj njih biti ni gladni, ni žedni, ni goli, ni bosi. Tu gdje vas prime propovijedajte Isusovo Evanđelje, liječite bolesnike i recite svima: „Približilo vam se Kraljevstvo Božje.“ Kako se Isusova Crkva ne smije oslanjati na one oslonce na kojima počivaju i leže ljudske tvorevine. Ona društva koja ljudi grade ne bi mogla opstati pa si ljudi pribavljaju novac, vojsku, oružje, sudstvo, policiju i tajne službe da bi to sačuvali. No, unatoč svega toga države i sistemi propadaju.

Gledajte pak s druge strane Isusovu Crkvu. Ona je bez vojske, bez policije, bez novca, bez ikakve moći stoji već preko dvije tisuće godina uvijek i stara i mlada, uvijek čvrsta i jaka. Ona nije utemeljena na nikakvim ljudskim vrijednostima, na nikakvoj ljudskoj sili, na nikakvom novcu pa ipak je opstala čvrsta i jaka. Njezin temelj je u Isusovom Evanđelju.

Draga braćo i sestre, Božja riječ je naša snaga, naše oružje, naš novac i naša vojska. Božja riječ je jedina i nepobjediva sila Božjega Kraljevstva na zemlji. Time je učvršćena naša sadašnjost na zemlji, time neka bude učvršćena i naša budućnost na nebu.