Posti od…

Posti od zavisti, posti od površnosti, posti od neljubaznosti, posti od srditosti, posti od gunđanja i nezadovoljstva, posti od gorčine, posti od nestrpljenja, posti od pustih i nepotrebnih briga, posti od ogovaranja, laži i klevetanja, posti od psovke i nepotrebnih riječi, posti od oholosti, posti od škrtosti, posti od zavisti, posti od nepravde…. . i ljubi Boga nadasve i bližnjega kao sama sebe, i tada će ti korizma donijeti puno dobrih plodova.