Pozvani na ljubav

– meditacija –

Sve je u svijetu i našem životu usredotočeno na ljubav kao temeljnu i vječnu stvarnost. Božja se Ljubav objavljuje u stvaranju, u daru svoga Sina i Duha Ljubavi, u pobožanstvenjenju čovjeka. Moja je životna zadaća da u svemu pronađem Boga, njegovu prisutnost, njegovo djelovanje – da bih mu vratio ljubav za Ljubav. Zato se i dalje trebam oslobađati, razvlašćivati samog sebe od svega što nije Bog. Isus Krist je Ocu u ljubavi vratio Sebe i cijeli svijet. Ja kao Isusov učenik sebe i sve oko sebe vraćam Bogu u ljubavi i u svemu ispunjavam Volju Božju. Od Boga želim samo Milost i Ljubav. Kao Isusov učenik prihvaćam i križ, jer je on najuočljivija manifestacija Ljubavi Božje prema meni i moje ljubavi prema Njemu. Od Golgote dalje svagdašnji križ je izvor života.

Kao Dijete Božje, po Kristu spašeno, po Duhu posvećeno, želim biti bitno jedno sa svojim Izvorom. Zato stalno molim: „Uzmi, Gospodine, i primi svu moju slobodu, moju pamet, moj razum i svu moju volju, sve što imam i što posjedujem. Ti si mi to dao. Tebi, Gospodine, sve vraćam. Sve je tvoje. Raspolaži sa svime po svojoj volji. Daj mi samo svoju ljubav i milost, i to mi je dosta.“

fra Slavko Pavin