Pozvani

Ni jedan čovjek nije slučajno „pao“ na zemlju. Ljudi su duboko uvjereni da je život jedna neshvatljiva vrijednost koju nitko sam nije mogao zaslužiti, nego mu je život darovan, poklonjen. Kažu misliocu da je čovjek „pozvan na život“.

Tri su poziva upućena svakom ljudskom biću. Prvi poziv – budi čovjek. Drugi poziv – budi vjernik Bogu, budi kršćanin. I treći poziv – budi ono što jesi po svom životnom odabiru i zanimanju. Čovjek kršćanin biti znači biti bogolik – Kristolik. Bog na taj lik poziva sve nas već po samom krštenju. Budi zato kršćanin po svom zvanju ili zanimanju. Bog poziva ljude da u poretku ovoga svijeta jedan drugome stoji na službu. Različite su potrebe, a i različita zvanja i zanimanja. Sva ta zvanja, pozivi ili zanimanja možemo podijeliti na svjetovna i duhovna zvanja. Bog poziva ljude da u službi drugima i na ovom svijetu jedan drugome služe. Zato ima različitih zanimanja čisto materijalne naravi pa sve do onih čisto intelektualnih i kulturnih.

Duhovna zvanja su specifična zvanja jer nemaju na ovom svijetu i na ovoj materiji oslonca. Njihova djelatnost se ostvaruje samo na vjerskom, religioznom polju. Na primjer, svećenički poziv, redovnički poziv, misionarski poziv, je poziv za službu u kršćanskoj zajednici. Za takvo duhovno zvanje potreban je na posebni način Božji poziv i nitko si ga ne može prisvojiti za sebe, jer je on posebni dar od Boga za zajednicu – crkvu.

Svaki od nas nosi Božji poziv: budi čovjek, budi kršćanin, budi svjedok za Isusa. On koji nas je pozvao, on će nam dati snage ako spremno odgovorimo njegovu pozivu unatoč svih naših slabosti i grješnosti. Mi smo slabi, ali on je jak. Mi smo grješni, a on je svet. Na njegovu riječ idemo kroz život biti njegovi svjedoci, njegovi poslanici.