PRAZNI GROB

prazan Isusov grobIsusov grob – danas je ostao prazan! Raskinuti su okovi smrti! Time Krist uskrsnuli, onaj koji grob otvara, otvara i novu stranicu ljudske povijesti i sadašnjosti i budućnost. Mi sami postajemo dionici te Kristove novosti. Piše apostol Pavao: „Mi koji smo kršteni, krštenjem smo napravili prvi korak s Isusom Kristom – ušli smo u njegovu smrt – dijelimo njegovu sudbinu u smrti i grobu, ali, nastavlja apostol Pavao, očito je da ćemo biti s njime i u uskrsnuću“. Zato piše sada apostol Pavao: „Već hodimo u jednoj novosti života, već gledamo svoju novu budućnost koja nastupa nakon uskrsnuća kojem se s pravom nadamo. “ Već sada su naši dani drugačiji. Budućnost uskrsnuća čini našu sadašnjost sasvim drugačijom. Pomalo nas ostavlja u nedoumici što Krista sada nemamo pred našim očima. On je prošao kroz svu zbilju zemaljskoga života a s nama je na jedan drugi način – ne fizički način nego otajstven. On je živ s nama. Zato mi i govorimo o dvije etape Kristova života; Prva je etapa zemaljska koju je započeo u Betlehemu po rođenju, a završio ju je u Jeruzalemu na Kalvariji. Druga etapa njegova života je započela na praznom grobu. Tu etapu zovemo nebeska etapa. To je život na drugom svijetu, život u vječnosti

On je nama ostavio prazan grob koji je ostao samo znak njegove nebeske životne etape. Sveti sakramenti su samo znakovi njegove trajne prisutnosti među nama.

Kristova nebeska etapa odražava se i na nama već sada kad svetkujemo Uskrs u novosti života. Kad nestanu znakovi i simboli onda će nastupiti prava naša nebeska etapa. Zato se već sada unaprijed radujemo svojemu uskrsnuću, a po svetoj Pričesti već sada mi zemaljski postajemo nebeski. Zato svim vama, još za sada zemaljskima, ali koji već u vjeri hodite kao nebeski, želim da vam Uskrs traje sve dane ovog zemaljskog života da jednom zamijeniti ovu zemaljsku etapu za nebesku.