Predstavljena zaklada “Marija De Mattias”

U nedjelju, 8. prountitled1sinca 2013. u našoj župi su boravile časne sestre Klanjateljice Krvi Kristove iz Zagreba i Ivanca. Sestre su na misama predstavile svoj rad preko zaklade „Marija De Mattias“. Nakon svete mise, sestre su ispred crkve ponudile i svoje rukotvorine, a sva prikupljena sredstva idu za rad zaklade Marije De Mattias.

Zaklada nosi ime po utemeljiteljici Družbe Klanjateljica Krvi Kristove svetoj Mariji De Mattias (1805. – 1866.) koja je rad na edukativnom i odgojnom planu temeljila na poštivanju dostojanstva svake osobe otkupljene Krvlju Kristovom, osobito žena.

Družba Klanjateljica Krvi Kristove svoje poslanje temelji na karizmi Marije De Mattias – karizmi solidarnosti sa siromasima. Djelovanjem izražava poštovanje prema svakoj osobi jer je plaćena Isusovom Krvlju.

Osjetljiva na potrebe pojedinca i društva, djeluje u ime pravde, ljubavi i mira, što su temeljne dimenzije otkupiteljskog poslanja koje je Krist povjerio Crkvi. Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje humanitarni rad i potiče težnja za unapređivanjem ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu.

Glavna svrha Zaklade je trajno pomaganje siromašnih i potrebnih, pružanje potpore mladima u školovanju, pomaganje starijih i nemoćnih osoba te senzibiliziranje javnosti za socijalni i humanitarni apostolat.

Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja može poduzimati i u inozemstvu. Može surađivati sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Zaklada će živjeti od velikodušnosti nesebičnih ljudi. Tko na bilo koji način pomogne djelovanju Zaklade, doprinosit će uspostavi boljega svijeta i očitovati svoju odgovornost za čovjeka u potrebi.

Osnovna imovina Zaklade u trenutku njezinog osnivanja je novčani iznos od 50.000,00 kuna. Ovaj se iznos ne smije mijenjati. Zaklada  će za ostvarenje svojih ciljeva koristiti donacije domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba, priloge i darove prijatelja Zaklade i druga sredstva koja stekne na zakonski način.

Podupiratelji su pravne i fizičke osobe koje prihvati Uprava Zaklade i koje potpisom pristupnice preuzmu prava i obveze da će godišnje doprinositi i do 01. (prvog)ožujka tekuće godine u korist Zaklade uplatiti:

– pravne osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 250 EUR-a
–  fizičke osobe kunsku protuvrijednost od najmanje 25 EUR-a.