PREPOZNAJ BOŽJU PRISUTNOST

Jednog dana reče mudrac svome duhovnom sinu: „Stavi ovu sol u vodu i dođi sutra ponovno k meni! “ Mladić učini kako mu je rečeno. Sljedećeg dana reče mu duhovni otac: „Donesi mi sol koju si jučer stavio u vodu! “ „Ne mogu je sada naći“, odgovori učenik, „rastopila se“.“Kušaj vodu s ove strane posude“, reče mudrac, „kakvog je okusa? “ „Slana je.“ odgovori mladić.“Popij jedan gutljaj iz sredine! Kakvog je okusa? “voda-u-casi „Slana je.“ „Kušaj je sada s druge strane posude. Kakvog je okusa? “.“Slana je“.“Prolij sada vodu! “, reče mu starac. Učenik napravi kako mu je rečeno i vidje nakon nekog vremena, kad je voda isparila, da se sol ponovno pojavljuje. Tada reče mudrac: „Boga ponekad ne možeš prepoznati, ali u stvarnosti, on je uvijek tu“. Svojim uskrsnućem, Isus je uvijek uz nas, nije nas napustio, već se po smrti vratio k nama da trajno sa nama ostane.“Ja sam sa vama u sve dane do svršetka svijeta! “ kaže nam Isus.